Üzerinde ipotek olan gayrimenkul satılabilir mi?

Üzerinde ipotek olan gayrimenkul satılabilir mi?Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında üzerinde ipotek olan gayrimenkulün satılıp satılamayacağını kaleme aldı. İşte Feride Hilal İmal'in o yazısı...


Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında üzerinde ipotek olan gayrimenkulün satışını kaleme aldı. İmal okuyucusundan gelen "Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?" sorusunu cevapladı. İşte İmal'in o yazısı...

Üzerinde ipotek olan gayrimenkul satılabilir mi?

Üzerinde ipotek olan bir taşınmazın satışı mümkün mü?

İpotekli bir gayrimenkulün, bir başkasına ipotek borcu ile beraber devrine engel olan durum bulunmaz. Bunun için ipotek alacaklısının herhangi bir izni de gerekmiyor. Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü uyarınca alacaklılara bu durumu bildirecek, alacaklı bir sene içerisinde eski borçludan yeni bir teminat da talep etmezse, borçlu yeni maliki kabul etmiş olur.

 

Müteahhittin daireye koyduğu ipotek kaldırılabilir mi?