26 / 06 / 2022

Vakıf GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Vakıf GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Vakıf GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin toplam varlıkları 4 milyar 619 milyon 815 bin 11 TL olurken, dönen varlıkları 2 milyar 581 milyon 459 bin 332 TL olarak belirlendi. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 31 Aralık tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı.

Vakıf GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin toplam varlıkları 4 milyar 619 milyon 815 bin 11 TL olurken, dönen varlıkları 2 milyar 581 milyon 459 bin 332 TL olarak belirlendi. 

Vakıf GYO'nun 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki bağımsız denetimden geçmiş hasılatı 248 milyon 238 bin 123 TL olurken, şirket 2121 yılında 3 milyon 518 bin 252 TL kira geliri elde etti.

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  
KARAR TARİHİ:09/02/2022 KARAR SAYISI: 2022/8

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

a)       Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Nolu Tebliği çerçevesinde hazırlanan 31.12.2021 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 Nolu Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Saygılarımızla,

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın