Veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası!

Veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası! Veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası!

Bir kişinin vefatından sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin mirasçıları tarafından kabul edilmesi sonucunda öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Peki, veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası nedir?Veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası!

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu oluşturuyor. 


 Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;


Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine beyanneme vermesi gerekiyor. 


Vergi mükelleflerinin Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödemesi gerekiyor.  Buna göre 2015 yılına ait veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri devam ediyor.


Veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanunda öngörülen süreden sonra verilmesi nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanıyor. Bu ceza her bir mirasçı için ayrı ayrı kesiliyor.Veraset ve intikal vergisi ödeme süreleri 2015!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com