Veraset ve intikal vergisinde son 2 hafta!

Veraset ve intikal vergisinde son 2 hafta! Veraset ve intikal vergisinde son 2 hafta!

İlk taksit ödemeleri Mayıs ayı içerisinde ödenen veraset ve intikal vergisinde son 2 hafta kaldı. Mükelleflerin ödemelerini 30 Kasım'a kadar yapmaları gerekiyor..Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenen veraset ve intikal vergisi için 2017 yılı 1. taksit ödemesi 30 Kasım'da sona eriyor.

 

Halk arasında miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi için ilk taksit ödemeleri Mayıs ayı içerisinde yapılmıştı.  

 

Veraset ve intikal vergisi, gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödeniyor. 

 

Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor.


 
Veraset ve intikal vergisi ödemeleri ilgili vergi dairesine yapılacak. Vergi tarifesi ise şu şekilde uygulanacak;

 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com