Veraset ve intikal vergisini kimler ödemez?

Veraset ve intikal vergisini kimler ödemez?

Miras vergisi olarak da karşımıza çıkan veraset ve intikal vergisinin Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gerekiyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kimler ödemez?Veraset ve intikal vergisini kimler ödemez?

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesiyle kişinin veraset ve intikal vergisi ödemesi gerekiyor.


Miras vergisi olarak da karşımıza çıkan veraset ve intikal vergisi Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödenebiliyor. 2015 yılına ait veraset ve intikal vergisinin 1. taksitleri devam ediyor.


Verginin 1. taksit ödemeleri 1 Haziran'a kadar devam ediyor. Buna göre, vergisini ödemeyenlerin son 3 günü bulunuyor.  Vergiden bazı özel durum ve hallerde muafiyet söz konusu oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kimler ödemez?


Veraset ve intikal vergisinden muafiyet!

a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar;


b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;


c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiyetinde bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veya sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şahısların Türkiye'de bulunan mallarını veraset tarikiyle veya sair suretle iktisabedenler hariç).


2015 yılı veraset ve intikal vergisi tutarları!

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com