Vergi takvimi Nisan 2017!

Vergi takvimi Nisan 2017!Gelir İdaresi Başkanlığı her ay hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini, vergi takvimi ile duyuruyor. Peki, bu ay hangi vergiler ödenecek? İşte vergi takvimi Nisan 2017..


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2017 Nisan ayı vergi takvimine göre gayrimenkuller için gelir vergisi 1. taksit ödemeleri sona erdi. Ancak, emlak ve çevre temizlik vergisi için ödemeler devam ediyor. Bu ay içinde ödenmesi gereken diğer vergiler şu şekilde sıralanıyor:


Nisan ayı vergileri 2017

01/04/201710/04/201716-31 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201711/04/201716-31 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201717/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201720/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201724/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/201724/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/201724/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/201724/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/201724/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/201724/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


17/04/201725/04/20171-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201725/04/2017Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


01/04/201725/04/2017Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


17/04/201725/04/20171-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/04/201725/04/20172016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi


01/04/201726/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/201726/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/201726/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/201726/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/201726/04/2017Ocak-Şubat-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/201726/04/2017Mart 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/04/201702/05/20172016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi


01/04/201702/05/2017Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/04/201702/05/2017Mart 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/201702/05/2017Mart 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/201702/05/20176552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 15. taksit ödemesi


01/04/201731/05/20172016 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)