Vergi takvimi Nisan 2018!

Vergi takvimi Nisan 2018!Nisan 2018 dönemine ait vergi takvimi GİB tarafından yayınlandı. Peki, bu ay hangi vergiler ödenecek? İşte vergi takvimi Nisan 2018..


Gelir İdaresi Başkanlığı, Nisan ayına ait vergi takvimini yayınladı. Vergi takvimine göre, bugün gayrimenkul kira gelir ve değer artış kazancı vergisinin ilk taksiti sona eriyor. 1 Mart'ta başlayan emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri ise bu ay da devame ediyor. Bu vergiler en son 31 Mayıs 2018 tarihinde ödenecek.

GİB tarafından açıklanan vergide diğer ödenmesi gereken vergiler, ilk ve son ödeme tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Nisan ayı vergileri 2018

01/03/2018    02/04/2018    Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2018    02/04/2018    6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

01/03/2018    02/04/2018    7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

01/03/2018    02/04/2018    2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/03/2018    02/04/2018    Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/03/2018    02/04/2018    Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/04/2018    10/04/2018    16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/04/2018    10/04/2018    16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    16/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    16/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    16/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    16/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    16/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    16/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/04/2018    16/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2018    20/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/04/2018    20/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    20/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    20/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    20/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    20/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    24/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/04/2018    24/04/2018    Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait 
Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/04/2018    24/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/04/2018    24/04/2018    Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/04/2018    24/04/2018    Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/04/2018    24/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/04/2018    25/04/2018    2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

16/04/2018    25/04/2018    1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    25/04/2018    Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/04/2018    25/04/2018    Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

16/04/2018    25/04/2018    1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/04/2018    26/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/04/2018    26/04/2018    Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/04/2018    26/04/2018    Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/04/2018    26/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/04/2018    26/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/04/2018    26/04/2018    Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/04/2018    30/04/2018    2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

01/04/2018    30/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/04/2018    30/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/04/2018    30/04/2018    Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2018    31/05/2018    2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)