White Sea Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!

White Sea Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!


White Sea Gayrimenkul Anonim Şirketi 50 bin TL'lik sermaye ile 8 Ekim 2014 tarihinde Esentepe, Kasap Sokak, Altınay İş Merkezi, No:10 Kat:3'te kuruldu.


White Sea Gayrimenkul Anonim Şirketi 50 bin TL'lik sermaye ile 8 Ekim'de kuruldu. 


White Sea Gayrimenkul Anonim Şirketi iş konusu; 1.Her türlü gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, Her türlü çarşılar, Alışveriş merkezleri,  merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köşkler ve her türlü taşınmazın inşaatını yapabilir, işletmeciliğini, alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir, komisyonculuk yapabilir ve satış sonrası danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilir,  2.Her türlü Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 3. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, işyerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzeri gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir. 4. Gayrimenkul pazarlamasına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında alım satım işlerine aracılık edebilir ve komisyonculuk işlerini yapabilir. Bu hizmetlerle ilgili olarak yurt içi, yut dışı bayilik, ortaklık ağlarını kurabilir, organizasyonları yapabilir. Bu konularda kamu, özel, tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılacak ihalelere katılabilir,  ihaleleri alabilir, ihale konularını yapabilir, yaptırabilir, devredebilir. 5.Her türlü gayrimenkul projeleri hazırlanması, uygulanması kontrollük ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapabilir. Bu hizmetleri ifa etmek için yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralayabilir veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.  6.Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, restorasyon, dekorasyon onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak.  7.Türkiye Hudutları dahilinde bilumum Gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak. Bunları devir edebilir. Kısmen veya tamamen kira ile tutabilir veya kiraya verebilir. Ayrıca menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü intifa, irtifak hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklar ile ilgili her türlü intizamı ve tasarrufu yapabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkulleri şirket dışında her türlü kişilere, kuruluşlara bankalara, resmi, özel ve tüzel kişilere ipotek altına aldırabilir, teminat olarak verebilir, başkalarına ait her türlü gayrimenkulleri ipotek altına alabilir, her türlü ipotekleri tadil ve fek edebilir, her türlü gayrimenkulü satabilir, tapu işlemlerinde itiraz ve tevhid yapabilir.  8 Hazır inşaatı tamamlanmış Çarşıların, turistik tesis, hotel motel tatil köylerinin işyerlerinin satın alınması, kiralanması, işletilmesi sahip olduğu taşınmazların üzerine ipotek tesis edilmesi her türlü taşınmazların kara deniz hava nakil vasıtalarının demirbaş döşeme makine ve teçhizatın satın alınması kiralanması kiraya verilmesi  9.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini ısıtma ve soğutma sistemlerini, bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü banka, Banka Genel Müdürlüğü, Toplu konut ve siteler,  okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlemesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. Tüm bu konularda, restorasyon, mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak. 10.Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler, toplu konutlar, mesken inşa etmek, 11.Konusu ile ilgili Her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak devretmek, her türlü resmi.


White Sea Gayrimenkul Anonim Şirketi adres: Esentepe, Kasap Sokak, Altınay İş Merkezi, No:10 Kat:3