Yabancılar çevre temizlik vergisi öder mi?

Yabancılar çevre temizlik vergisi öder mi?Gayrimenkuller için her sene ödenmesi gereken vergiler arasında çevre temizlik vergisi de bulunuyor. Peki, çevre temizlik vergisini kimler ne zaman öder? Yabancılar çevre temizlik vergisi öder mi? İşte yanıtı..


Yabancılar çevre temizlik vergisi öder mi?

Gayrimenkuller için her sene ödenmesi gereken vergiler arasında çevre temizlik vergisi de bulunuyor. Bu vergi, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için alınıyor.


Ancak arsa ve araziler için çevre temizlik vergisi ödenmiyor. Verginin mükellefi ise taşınmaz malın sahibi değil, kullanıcısı oluyor.


Vergi, meskenlerde su faturasına yansıtılıyor. İşyeri ve diğer yapılar için ise ödeme senede iki eşit taksit halinde ilçe belediyesine yapılıyor. Taşınmaz malın boş olması halinde ise bu vergi ödenmiyor. Ancak işyeri ve diğer yapılar için kullanılmadığı bilgisinin belediyeye iletilmesi gerekiyor.


Peki, yabancılar çevre temizlik vergisi öder mi?

Türkiye'den gayrimenkul satın alan yabancılardan; ev veya işyeri sahibi olan yabancılar vergi ödüyor. Mesken kullanıcısı olan yabancılar vergi borcunu su faturası kapsamında öderken, işyeri kullanıcılarının ise belediyeye giderek ödeme yapmaları gerekiyor.


Peki, 2015 yılı çevre temizlik vergisi ne kadar?

1. Konutların çevre temizlik vergisi


Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi 


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


2.1.Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.500

2. Derece 1.900

3. Derece 1.600

4. Derece 1.300

5. Derece 1.100


2. Grup

1. Derece 1.600

2. Derece 1.200

3. Derece 970

4. Derece 770

5. Derece 660


3. Grup

1. Derece 1.100

2. Derece 800

3. Derece 660

4. Derece 500

5. Derece 400


4. Grup

1. Derece 500

2. Derece 400

3. Derece 300

4. Derece 250

5. Derece 190


5. Grup

1. Derece 300

2. Derece 250

3. Derece 170

4. Derece 160

5. Derece 130


6. Grup

1. Derece 160

2. Derece 130

3. Derece 88

4. Derece 77

5. Derece 55


7. Grup

1. Derece 55

2. Derece 44

3. Derece 31

4. Derece 26

5. Derece 20


2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 3.125

2. Derece 2.375

3. Derece 2.000

4. Derece 1.625

5. Derece 1.375


2. Grup

1. Derece 2.000

2. Derece 1.500

3. Derece 1.212

4. Derece 962

5. Derece 825


3. Grup

1. Derece 1.375

2. Derece 1.000

3. Derece 825

4. Derece 625

5. Derece 500


4. Grup

1. Derece 625

2. Derece 500

3. Derece 375

4. Derece 312

5. Derece 237


5. Grup

1. Derece 375

2. Derece 312

3. Derece 212

4. Derece 200

5. Derece 162


6. Grup

1. Derece 200

2. Derece 162

3. Derece 110

4. Derece 96

5. Derece 68


7. Grup

1. Derece 68

2. Derece 55

3. Derece 38

4. Derece 32

5. Derece 25Yabancıların emlak vergisi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com