Yabancılara gayrimenkul satışı nasıl yapılır?

Yabancılara gayrimenkul satışı nasıl yapılır? Yabancılara gayrimenkul satışı nasıl yapılır?

2012 Mayıs ayında yürürlüğe giren uygulama ile, yabancıların ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edilmişti. Peki, yabancılara gayrimenkul satışı nasıl yapılır? İşte yanıtı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yabancılara gayrimenkul satışı nasıl yapılır?

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2012 Mayıs ayında yürürlüğe giren değişikliği ile,  yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edildi.


Buna göre, isteyen yabancılar taşınmaz edinimi şartlarına uymak şartı ile Türkiye'den gayrimenkul sahibi olabiliyor.


Ülkemizde  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediminin mümkün olup olmadığı  konusunda yabancılar; ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya ülkenizin Türkiye’deki temsilciliklerinden bilgi alabiliyor.


Sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmesi :

Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. 

Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır. 


Yabancıların taşınmaz edinimindeki kanuni sınırlamalar :

A. Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez. 


B. Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.


Pratik bilgiler :

A. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:


-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,


-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,


-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını


 veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.


Satış sözleşmeleri yapılmadan önce, taşınmazın sınırlı ayni haklarla kayıtlı olup olmadığı, ipotekli veya satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Dairesinden kontrol edilmelidir.


Yabancılar için kira kontratı!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


pus