Yabancıların ev satın alması!

Yabancıların ev satın alması! Yabancıların ev satın alması!

Türkiye'den yabancıların ev satın alması için iki şartın bir arada olması gerekiyor. Bunlardan birincisi karşılıklılık esası, ikincisi ise kanuni sınırlamalara uygun olması esasıdır. Bu kuralların açıklaması haberimizde...


Yabancıların ev satın alması!


Yabancı uyruklu kişiler, devletler özel hukuku çerçevesinde Türkiye'de taşınmaz mal edinebiliyor ve Türkiye'deki taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunabiliyorlar.Yabancıların ev satın alması için iki şartın bir arada olması gerekiyor:


a) Karşılıklılık esası: Karşılıklılık esasına göre yabancı kişinin taabiyetinde olduğu ülkenin, bu konuda Türk vatandaşlarına aynı hakkı tanımış olması gerekiyor.

b) Kanuni sınırlamalara uygunluk: Kanuni sınırlamalara uygun olma şartı ise yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul tasarruflarına, Köy Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu vd. kanunlarla getirilen sınırlamalara uyulması gerektiğidir. 


Buna göre, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin turizm amaçlı yatırımlar dışında köylerde gayrimenkul edinmeleri yasaktır. Yabancı gerçek kişiler, bir köye bağlı olmayan bağımsız çiftliklere ve köy dışında kalan arazinin otuz hektardan fazlasına ancak Bakanlar Kurulu'nun izniyle sahip olabiliyorlar. Yabancılar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde de gayrimenkul alamıyorlar.


Yabancı kamu tüzel kişilerinin ise Türkiye'de mülk edinmeleri yasaktır. Ancak, elçilik ve konsolosluk gibi yabancı devlet temsilciliklerine, karşılıklılık esası ve uluslararası teamüller gereğince, kendi ihtiyaçları için taşınmaz mal edinmelerine izin verilebilir. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri (şirket, dernek) de aynı hükümlere tabidir. Ayrıca, Osmanlı Devleti zamanında kurulan ve hala varlığını sürdüren kilise, okul gibi tesislerin sahiplendikleri taşınmazlar, Bakanlar Kurulu'nun izniyle bu tüzel kişiler adına tescil edilebilir. Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da Bakanlar Kurulu'ndan izin alarak yabancı bir devletin vatandaşlığına geçen kişiler ile bunların mirasçıları, T.C.'nin milli güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak üzere Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, miras, menkul ve gayrimenkul mal edinme gibi konularda, Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptirler. 


Yabancıların ev satın alması halinde aldıkları gayrimenkulü Türk veya yabancı kişiler lehine ipotek edebiliyorlar. Ancak bu hakkın kullanılması da karşılıklılık esasına bağlı oluyor. Karşılıklılık esasına göre yabancı kişinin vatandaşı olduğu ülkenin, bu konuda Türk vatandaşlarına aynı hakkı tanımış olması gerekiyor. Yabancılar için konut kredisi!
Yabancılar İstanbul’da lüks gayrimenkul tercih ediyor!
Türkiye'den gayrimenkul almak isteyen yabancılar için kitapçık hazırlandı!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com