01 / 07 / 2022

Yapı Kredi Koray'ın Ankara projesine açılan tüketici davası iptal edildi!

Yapı Kredi Koray'ın Ankara projesine açılan tüketici davası iptal edildi!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye Ankara projesi için açılan tüketici davası, davacının duruşmaya mazeretsiz bir şekilde katılmaması sebebiyle Ankara 6 no'lu tüketici mahkemesi tarafından iptal edildi...
Yapı Kredi Koray'dan yapılan açıklama şöyle:


Dava Açılma Tarihi:08.01.2013

Davanın Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi: 29.01.2013

Davanın Konusu:Alacak

Karşı Taraf/Taraflar:Sayın Filiz Direkçi

Davanın Tutarı:636.000 TL

Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Mali Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%):%0,6

İlgili Mahkeme:  Ankara  6. Tüketici Mahkemesi

Dosya No:2013/148

Davanın Duruşma Tarihi:-

Alınan Karar:-

Bir Sonraki Duruşma Tarihi:-

Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı : Bulunmamaktadır.

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Bulunmamaktadır.


29 Ocak 2013 tarihli Özel Durum Açıklamasında  belirtildiği üzere Sayın Filiz Direkçi tarafından Şirketimize karşı Ankara 6 nolu tüketici mahkemesinde 2013/148 esas no ile açılmış olan dava da ;Davacı taraf  duruşmaya mazeretsiz şekilde katılmadığı için, Mahkeme, Davacı tarafından takip edilmeyen dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar vermiştir.Davacının davayı yeniden açma  hakkı bulunmaktadır  

Şu ana kadar Şirketimize karşı  Tüketici mahkemelerinde açılan davalarla ilgili iki tanesi mevcut durumda   sonuçlanmış olup; Bir dava da  davacı taraf  davayı geri çekerek davasından feragat etmiş; diğerinde ise yukarıda belirtildiği üzere dava dosyası takipsizlik nedeniyle mahkeme tarafından işlemden kaldırılmıştır.