Yapılan yasal düzenlemeler peyzaj mimarlarına yeni iş alanları doğurdu!

Yapılan yasal düzenlemeler peyzaj mimarlarına yeni iş alanları doğurdu! Yapılan yasal düzenlemeler peyzaj mimarlarına yeni iş alanları doğurdu!

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Darby yaptığı açıklamada yapılan yasal düzenlemelerle kentsel tasarım ve peyzaj mimarlarına yeni iş sahaları doğduğunu söyledi.Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Darby, yapılan yasal düzenlemelerin kentsel tasarım ve peyzaj mimarlarına yeni iş sahaları doğurduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Darby, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede geçen sene yapılan yasal düzenlemelerle Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarına yeni iş sahaları açılacağını aktardı. Darby, bu düzenlemelerin “İmar planlarına ek olarak Kentsel Tasarım Rehberi hazırlama ve yapılan her şehir planında peyzaj mimarının da imzasının aranması" olduğunu belirtti.

Dilek Darby, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 30/7’inci maddesinde “Kentsel tasarım projesi doğrultusunda … uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanması gerekir” ifadelerinin yer aldığını da söyledi.

İmar Kanunu’nun 8/ğ maddesinde de “köy tasarım rehberleri hazırlanabileceği”nin vurgulandığını belirten Darby, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yerel yönetimler için hazırladığı Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama El Kitabı’nda, Kentsel Tasarım Rehberleri’nin, kentsel tasarım konusunda deneyimli Şehir Plancısı, Mimar ve Peyzaj Mimarı unvanlarına sahip ekip tarafından hazırlanması gerektiği kaydediliyor." dedi.

Dilek Darby, Yönetmeliğin 66. maddesinde Mimari Estetik Komisyonları’nda Peyzaj mimarlarına da yer verildiğini belirterek “Bu yönetmeliğe göre komisyon İnşaat Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Sanat Tarihçisi, Şehir Plancısı ve Harita Mühendisinden oluşacak” değerlendirmesini de yaptı.

Bu gelişmeler doğrultusunda “kentsel tasarım ofisleri kurulmaya başlanacağı”, “kentsel tasarım rehberlerinin aranacağı” ve “yurt dışında da çok önemli bir avantaj olacağı” öngörüsünde bulunan Darby, özel ve kamu sektöründe peyzaj mimarı gereksiniminin artacağını belirtti.

Dilek Darby, peyzaj mimarlarına ihtiyaç duyulan alanları, "Peyzaj mimarlığı ofisleri, şehircilik, mimarlık ve inşaat ofisleri, kentsel tasarım ofisleri, belediyeler, bakanlıklar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, özel ofisler, Kültür Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları" şeklinde sıraladı.