Yatırım Programı'ndaki ulaşım yatırımları!

Yatırım Programı'ndaki ulaşım yatırımları!

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Yatırım Programı'ndaki ulaşım yatırımları..


2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge kapsamında 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yer aldı.

Rehbere göre, 2019-2021 dönemi kamu yatırım tahsislerinde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma, enerji ve sulama sektörlerine öncelik verilecek.

Yatırım Programı'ndaki ulaşım yatırımları

1- Ulaştırma / Otoyol sektöründe;


Tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ie mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.

2- Ulaştırma / Karayolu sektöründe;

Karayollannda trafik güvenliği ile ilgili yatırımlara öncelik verilecektir. Devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, ana güzergâhlarda yer alan bölünmüş yol Drajeleri ile ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın üzerinde olan güzergâhlarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca kuzey-güney hattında koridor yaklaşımı da dikkate alınarak öncelikli güzergâhların yapımına devam edilecektir.

3- Ulaştırma/Demiryolu sektöründe;

Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3.Havalimanı-Halkalı, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-izmir Yüksek Hızlı Tren projeleri ile Sivas-Erzincan Demiryolu projesine, ikinci hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecektir.

4- Ulaştırma / Denizyolu sektöründe;

Filyos Limanı başta olmak üzere büyük ölçekli bölgesel ana limanların yapımına birinci derecede öncelik verilecektir. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlara önem verilecektir. Hem özel hem de kamu limanlarındaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derecede önem verilecektir.


Yatırım Programı Hazırlıkları Rehberi 2019-2021!

Yatırım Programı Rehberi'nden inşaat sektörüne çıkanlar!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com