Yatırım Programı'ndaki konut sektörü yatırımları!

Yatırım Programı'ndaki konut sektörü yatırımları!

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Resmi Gazete'de yer aldı. İşte Yatırım Programı Rehberi'ndeki konut sektörü yatırımları..


2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Genelge kapsamında 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yer aldı. Yatırım Programı'ndaki konut sektörü yatırımları şu şekilde sıralandı:

Konut Sektörü

Yatırım programında devam eden ve 2019 yılında tamamlanabilecek projelere öncelik verilecektir. Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik verilecektir. Arsası olmayan projeler teklif edilmeyecektir.

Gayrimenkul Karşılığı Yaptırılan inşaat İşleri

Kuruluşların TOKİ'ye ya da özel yüklenicilere arsa veya diğer gayrimenkulleri karşılığında yaptırarak edinecekleri bina ve tesisleri projelendirilerek yatırım programına teklif edilecektir. Arsa karşılığı yaptırmak üzere teklif edilen projelerin proje tutarı ve diğer parametreleri (harcama ve ödenekleri hariç) bilgi amaçlı olarak yatırım programında yer alacaktır.

Kamulaştırma

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesine 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen son fıkranın amir hükmü uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak şekilde proje bazında KaYa Bilgi Sisteminin ilgili alanlarına yazılacaktır, idari amaçlı hizmet binası edinimlerine ilişkin teklifler Ek-6'da yer alan idari Hizmet Binası Projeleri İçin Gerekçe Raporu Formatının ilgili bölümleri doldurularak KaYa Bilgi Sistemine yüklenecektir.

Yatırım Programı Hazırlıkları Rehberi 2019-2021!

Yatırım Programı Rehberi'nden inşaat sektörüne çıkanlar!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com