Yeni Ekonomi Paketi'nden inşaat sektörüne neler çıktı?

Yeni Ekonomi Paketi'nden inşaat sektörüne neler çıktı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı kapsamında inşaat sektörünü ilgilendiren düzenlemelere de yer verildi..Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) Resmi Gazete'de yer aldı.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda inşaat ve konut sektörünü ilgilendiren bazı kararlar yer aldı. 

Sektörü yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler;

1- İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler akıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir.

2- Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru veya emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir.

3- Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.

4- Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecektir.

5- Özelleştirme portföyünde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılmasında yeni modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecektir.

6- Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.

7- İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.

8- Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis edilecektir.

9- Yeniden yapılandırılacak olan Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ülkemizde gayrimenkul sektörünün en iyi uygulamalar kapsamında gayrimenkul finansmanını yönlendirecek bir banka haline getirilecektir.

10- Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.

11- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com