11 / 12 / 2023

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ihtarname örneği!

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ihtarname örneği!

Yeni ev sahibi barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla evi satın aldıysa kiracının 45 gün içerisinde evi boşaltmasını isteyebiliyor. Bunun için kiracıya ihtarname çekmesi gerekiyor. İşte, yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ihtarname örneği!Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ihtarname örneği!

Ev sahibi ve kiracısı arasında karşılıklı hak ve sorumlulukları ifade eden durumlara ev sahibi hakları deniliyor. Belirlenen ve tanınan hak ve sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda taraflar kanuni yollarla sorunlarına çözüm arayabiliyor.


Ev sahibi hakları da 2012 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu ile düzenleniyor. Ev sahibi taşınmazın içinde kiracı bulunsa da evi satabiliyor. 


İçinde kiracı bulunan evin satılacağını kiracıya önceden bildirme zotunluluğu bulunmuyor. Ev sahibi değişse de kiracının kira sözleşmesi bitene kadar içinde oturma hakkı söz konusu oluyor. 


Ancak, Yeni ev sahibi barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla evi aldıysa kiracının  45 gün içerisinde taşınmazı boşaltmasını isteyebiliyor.Bunun için kiracıya ihtarneme çekmesi gerekiyor. İşte, kiracı tahliye ihtarnanesi!


Kiracı ihtarname örneği!


İHTAR EDEN           :....... 

VEKİLLERİ            :.......

KARŞI TARAF          :.......


KONU                 : 

.......  kira  bedeli ....... sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.


AÇIKLAMALAR          :

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ....... tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ....... kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.2-Her ayın 1 ile 5 arasında Bankaya yatırmanız gereken ....... .......  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3-....... ....... kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 

 

İSTEM SONUCU         :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ....... ....... kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

             

İHTAR EDEN VEKİLİ

.......SAYIN NOTER   : 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim. İHTAR EDEN VEKİLİ

.......Devlet destekli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


Geri Dön