Yeni Mahalle`de satılık arsa

Yeni Mahalle`de satılık arsa

Yenimahalle Belediye Başkanlığı, Ergazi Mahallesi'nde bulunan gayrimenkulünü satmak üzere ihale açtı.

Mülkiyeti Yenimahalle Belediye Başkanlığına ait bin 622 metrekareden ibaret ve planda ticaret alanı olarak ayrılan imarın 1 parselinde kayıtlı taşınmaz satılacak.


İhale, 17 Ocak 2008 tarihinde saat 14.00'de Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.


İstekliler ihaleye ait şartnameyi, mesai saatleri içinde belediyede bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli mukabili temin edebilecekler.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise ihale günü saat 12.00'ye kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek.


Muhammen bedeli 859 bin 660 YTL olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 25 bin 790 YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.