Yenileme alanının tespiti!

Yenileme alanının tespiti!

Yenileme alanının tespiti nasıl ve kimler tarafından yapılıyor? Yenileme alanının tespitinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerekiyor? İşte yenileme alanları yönetmeliği kapsamında yer alan yasal hükümler...Yenileme alanının tespiti!

Yenileme uygulamaları, tarihi binaların bulunduğu bölgelerde yapılıyor. Bu uygulamada tarihi değer taşıyan yıpranmış binalar yenileniyor. Yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirleniyor. 


Yenileme alanının tespiti ile ilgili yasal hükümler Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında şu şekilde sıralanıyor:


Yenileme Alanının Tespiti ve Onaylanması

Yenileme alanı tespitine ilişkin hazırlıklar 

Madde 8- Yetkili idare öncelikle yenileme uygulaması yapacağı bölgeyi tespit ederek halihazır harita üzerinde koordinatlı olarak yenileme alanı sınırlarını belirler. Belirlenen yenileme alanında tüm çalışmaları yapmak üzere uygulama birimi görevlendirilir.


Yenileme alanının tespitinde, tarihi ve kültürel özellikler ile afet riskleri dikkate alınır.


Mevcut durumun tespiti

Madde 9- Mevcut durumun tespiti için, alanın halihazır yapısı ve haritaları, kadastral bilgileri, taşınmazların mülkiyet durumu, mevcut kullanım fonksiyonları, bölgenin nüfus yapısı, uluslararası anlaşmalardan doğan kazanılmış haklar ve buna benzer konulardaki gerekli bilgi ve belgeler derlenir.


Yenileme alanı kararının alınması

Madde 10- Yenileme alanı kararı, yetkili idarenin meclis üye tam sayının salt çoğunluğunun kararı ile alınır. Ortak uygulama yapılması halinde ilgili idareler kendi görev ve yetki sınırları içinde kalan alanlar için karar alırlar.


Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan kararlar onaylanmak üzere Büyükşehir belediye meclisine sunulur. 


Meclis kararlarının kesinleşmesine ilişkin diğer hususlarda yetkili idarelerinin kendi özel kanunları uygulanır.


Yenileme alanının onaylanması

Madde 11- Yetkili idarelerin kesinleşen kararları Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere Bakanlığa gönderilir. Yenileme alanı kararı, Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve uygulama bir yıl içinde başlatılır.Yenileme alanları yönetmeliği!
Yenileme alanı nedir?
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com