11 / 08 / 2022

Yeşil Yol Projesi güzergahındaki turizm yapılarına 8 milyon TL destek!

Yeşil Yol Projesi güzergahındaki turizm yapılarına 8 milyon TL destek!

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı yapımı devam eden Yeşil Yol Projesi güzergahı üzerindeki turizm yatırımlarına bu yıl toplam 8 milyon TL destek sağlayacağı belirtildi.DOKAP Stratejik Planlama Projesi Çalıştayı bugün DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, başkanlığında Giresun’da bir otelde gerçekleştirildi.


Yüce, çalıştayda 2014-2018 DOKAP Eylem Planı, 2012-2014 yılları arası gerçekleştirilen projeler, 2015 yılında uygulanan ve uygulaması devam eden projeler ve 2016 Yılında uygulamaya konulacak projeler hakkında bilgiler verdi.


“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereğince Kamu İdarelerine “Stratejik Plan” hazırlama ve belirli aralıklar ile güncelleme zorunluluğu getirildiğini belirten Yüce, ”Bu bağlamda, Başkanlığımızın 2017-2021 dönemini kapsayan I. Stratejik Plan’ın hazırlanması çalışmalarına yönelik olarak 28 Mart 2016 tarihinde TÜBİTAK-TÜSSİDE ile işbirliği kapsamında Stratejik Planlama Projesi başlatılmıştır. Stratejik yönetimin amacı, uzun vadeli bakış açısı ile olması gereken stratejik kurgunun tespiti ve öncelikli alanlara odaklanılması ve kurumsal kaynakların buna uygun olarak yönlendirilmesidir. Ayrıca Stratejik Yönetim, organizasyonları ve organizasyon çalışanlarını ortak hedeflere yönlendirmek için önemli bir araçtır. Bu doğrultuda ilk olarak Başkanlığımız proje ekibinin stratejik yönetim yolculuğunda ihtiyaç duyacağı teorik ve uygulamalı bilginin paylaşılması, iletişim ve motivasyon uygulamaları ile ekip halinde hareket etme bilincinin oluşturulması amacıyla 30 Mart-1 Nisan 2016 tarihleri arasında “Stratejik Yönetim Eğitimi” gerçekleştirilmiştir” dedi.


Konuşmanın devamında DOKAP Eylem Planı’nı tanıtan Yüce, “Bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir. Doğu Karadeniz Projesi, 48 bin 256 kilometre 2 alana sahip Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan, 3 Milyon 931 bin 234 kişinin yaşadığı bir bölgede uygulanmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.


Bölgeyi ihracat ve turizm Merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yüce, “Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Ekonomik Kalkınma, Altyapı ve Kentsel Gelişme, Sosyal Gelişme ve Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi eylem planımızın ana maddelerini oluşturmaktadır. Bölgedeki kültür varlıklarının korunarak geliştirilmesi ve turizme kazandırılması, turizm merkezlerinin, imar planlarının yapılması, Yeşil Yol çalışmalarına devam edilmesi, Yeşil Yol güzergahı üzerinde bulunacak olan turizm yatırımlarının desteklenmesi, bölgenin etkin tanıtımının yapılması, bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan binaların planlanarak uygulamalarının yapılması, Milli Park projelerinin tamamlanması, biyo-kaçakçılıkla ilgili etkin mücadelenin sürdürülmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.


2016 yılında uygulamaya konulacak projeler hakkında da bilgiler veren Yüce, “Tarımsal araştırmalar projesi kapsamında alt-proje olarak, DOKAP Bölgesi Organik Tarım Havzalarının Belirlenmesi araştırma projesi, DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli’nin araştırılması projesi, Çay Kalitesinin Geliştirilmesi Araştırma Projesi başlatılmıştır. Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalite Geliştirme Projesi hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yeşil Yol Güzergâhı Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi ile belirlenen güzergahlar üzerinde yapılacak olan turizm yatırımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız tarafından 2016 yılı içerisinde 8 milyon TL ödeneğin kullanılmasını hedeflemektedir” şeklinde konuştu.


Fatsa Postası