Yılmaz Özdil'e villasındaki kaçak bölümler için 380 bin TL ceza!

Yılmaz Özdil'e villasındaki kaçak bölümler için 380 bin TL ceza!Bodrum Belediyesi'nin Hülya Özdil'e Bitez'deki villasının kaçak bölümleri sebebiyle 380 bin TL ceza kestiği öğrenildi...


Muğla 1. İdare Mahkemesinin Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in avukatlarının “Yürütmeyi Durdurma Talebinin” reddine karar vermesinden sonra, Bodrum Belediyesi'nin mahkemeye sunduğu savunmaya ulaşıldı. Kesilen para cezasının avukatları aracılığıyla Özdil ailesine iletildiği belirtildi. 

Sabah'tan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; Bodrum Belediyesi'nin Hülya Özdil'e Bitez'deki villasının kaçak bölümleri sebebiyle 380 bin TL ceza kestiği öğrenildi.

Sabah muhabiri, Bodrum Belediyesinin Hülya Özdil'in villasının kaçak bölümlerine ilişkin Muğla 1. İdare Mahkemesine sunduğu 8 sayfalık savunmayı ortaya çıkardı.

Muğla 1. İdare Mahkemesi Muğla Çevre Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin savunmalarını dinledikten sonra, Özdil ailesinin avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebinin" reddedilmesi yönünde karar almıştı.

ENCÜMEN 380 BİN LİRA CEZA KESTİ...

Bodrum Belediyesinin avukatı tarafından geçtiğimiz hafta Cuma günü Muğla 1. İdare Mahkemesine sunulan savunmada, şu ifadeler kullanıldı:

-Bodrum Belediyesi Encümeninin 08.05.2020 tarih ve 2020/1037sayılı kararıyla davacının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca Hülya Özdil'in villasının kaçak bölümleriyle ilgili olarak 380 bin lira idari para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Kesilen para cezasının avukatları aracılığıyla Özdil ailesine tebliğ edildiği bildirildi.

-Kaçak yapılaşmanın ruhsata bağlanamayacağının tespit edilmesinin ardından İmar kanunun 32. Maddesine istinaden doğrudan doğruya yıkım işlemine geçildi.

-Bodrum Belediyesi olarak davaya sunduğumuz evrak, tespit ve yasal açıklamalar ışığında tarafımızdan mühürlenen yapılaşma tamamıyla imar mevzuatına aykırı olduğu için yıkım işlemi uygulanmıştır.

-Belediye olarak mahkemenizce alınan "Yürütmenin Durdurulması" kararının kaldırılmasını. Koşulları sübut etmeyen istem ile tarafımıza açılan bu haksız davanın reddini talep ediyoruz.

MAHKEME RED KARARI VERMİŞTİ…

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümlerinde yıkım işlemleri devam ederken önlem amaçlı yürütmeyi durdurma kararı veren Muğla 1. İdare Mahkemesi, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi'nin savunmalarını değerlendirdikten sonra, Özdil ailesinin avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebini" reddetmişti.

Mahkeme heyeti özellikle mahkemeye sunulan uydu fotoğraflarını ve ekiplerin villada yaptıkları ölçüm ve tespitlerinde inceleme yaptı.

Yaklaşık 6 saat boyunca savunmaları inceleyen Muğla 1. İdare Mahkemesi Kararı şu şekilde: 

"Dava dosyası yürütmenin durdurulması istemi yönünden incelenerek görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'inci maddesinin (02/07/2012 gün ve 6352 sayılı Kanununun 57'inci maddesiyle değişik) 2 numaralı fıkrasında, "Danıştay ve İdari Mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda , davalı idarenin savunması alındıktan sonra veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinde; olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi"

YIKIM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK…

Mahkemenin kararının taraflara tebliği edilmesinden sonra Bodrum Belediyesi ekiplerinin yıkım işlemine kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Bu arada, kararın taraflara tebliği edildikten sonra Bodrum Belediyesi ekiplerinin yıkım işlemine kaldığı yerden süreceği, tarafların karara  İzmir  Bölge İdare Mahkemesinde itiraz hakkının olduğu dile getirildi.

Yıkılacağı açıklanan Yılmaz Özdil'in villası için encümen kararı!

Bodrum Belediyesi'nden Yılmaz Özdil'in villasındaki yıkıma ilişkin savunma!