09 / 08 / 2022

Yüksek site aidatına itiraz!

Yüksek site aidatına itiraz!

Sitedeki tüm ortak giderler için kat maliki ve kiracılardan alınan site aidat bedelinin umulandan yüksek belirlenmesi halinde kat malikleri bu duruma itiraz edebilir mi? Yüksek site aidatına itiraz nasıl yapılır?Yüksek site aidatına itiraz!

Site yaşantısında sunulan site güvenliği, bahçe ve havuz bakımı, temizlik gibi ortak giderler, kat malikleri tarafından aidat ödemesi ile karşılanıyor.


Site aidatları belirlenen miktarlarda ve belirlenen tarihlerde ödeniyor. Ödemenin gecikmesi halinde gecikmenin yaşandığı her ay için gecikme faizi uygulanıyor.


Ödenmesi gereken site aidatı bedeli ise, yetki verilmiş ise yönetici tarafından; yetki verilmemiş ise, Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından belirleniyor. 


Peki, site aidat bedelinin umulandan yüksek belirlenmesi halinde kat malikleri bu duruma itiraz edebilir mi? Yüksek site aidatına itiraz nasıl yapılır?

 

E : 1997/13932 

K : 1997/15049 

T : 24.11.1997


VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA  ZAMANAŞIMI 


ÖZETİ : Sadakat ve özen borcu vekilin vekil edene karşı en önde gelen borçlarındandır. Yetkiler sınırsız olsa dahi makul sayılacak ölçüler dışına çıkma hakkı vermez. 


Vekil, vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem ve işlemde bulunamaz.


Vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle açılan iptal ve tescil davalarında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere bağlılık yoktur.


13.HD. 3.10.1995, 1995/6697, 8386 1.HD. 12.03.2002, 2002/1636-3384 1.HD.16.6.2004. 2004/6893-7338 


Borçlar Yasasının 505 maddesinde belirtildiği gibi vekil müvekkiline karşı vekaleti iyi bir surette ifa ile mükelleftir. 


Vekil, vekil edenin yararına ve onun iradesine uygun olarak hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. 


Vekaletin nasıl yerine getirileceği yönünde sözleşmede açık bir hüküm bulunmasa veya işlem dış temsil yetkisinin sınırları içersinde kalsa bile vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur. Site aidatı ne zaman ödenir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com