26 / 06 / 2022

Site aidatına itiraz!

Site aidatına itiraz!

Site yaşantısında sunulan; site güvenliği, bahçe ve havuz bakımı, temizlik gibi ortak giderler kat maliklerinden alınan aidat ile karşılanıyor. Peki yüksek site aidatına nasıl itiraz edilir?Site aidatına itiraz!

Site yaşantısında sunulan; site güvenliği, bahçe ve havuz bakımı, temizlik gibi ortak giderler, kat maliklerinden "site aidatı" adı altında alınan paralar ile karşılanıyor. 


Ödenmesi gereken site aidatı bedeli ise, yetki verilmiş ise yönetici tarafından; yetki verilmemiş ise, Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından belirleniyor. Ancak söz konusu aidat bedelinin umulandan yüksek belirlenmesi halinde kat malikleri bu duruma itiraz edebiliyor. Konu ile ilgili karar örneği aşağıda yer alıyor.


VEKİL SORUMLULUĞU 

( Yöneticinin Kat Maliklerine Karşı Vekil Gibi Sorumlu Olması )


Yöneticiye ve kat malikleri kurulunun yetkisiz olduğu Borçlar kanunu md.504 konusuna giren konularda ise bizzat malikin asaleten kendi imzası ile ilave özel vekalet gerekir.


Borçlar Kanunu 504 de bahsedilen konularda özel ilave vekalet gerekir.


Kat malikleri kurulu ve yönetici Borçlar kanunu 504 e giren konularda yetkisiz mümessil yetkisiz vekil durumundadırlar.


Site yönetimi gider ve ücretleri belirlerken makul ve rayic degerlerde kalmak zorunda.


1HD E : 1997/13932 

K : 1997/15049 

T : 24.11.1997


VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA  ZAMANAŞIMI 


ÖZETİ : Sadakat ve özen borcu vekilin vekil edene karşı en önde gelen borçlarındandır.

Yetkiler sınırsız olsa dahi makul sayılacak ölçüler dışına çıkma hakkı vermez. 


Vekil, vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem ve işlemde bulunamaz.


Vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle açılan iptal ve tescil davalarında zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere bağlılık yoktur.13.HD. 3.10.1995, 1995/6697, 8386 1.HD. 12.03.2002, 2002/1636-3384 1.HD.16.6.2004. 2004/6893-7338 

Borçlar Yasasının 505 maddesinde belirtildiği gibi vekil müvekkiline karşı vekaleti iyi bir surette ifa ile mükelleftir. 


Vekil, vekil edenin yararına ve onun iradesine uygun olarak hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. 


Vekaletin nasıl yerine getirileceği yönünde sözleşmede açık bir hüküm bulunmasa veya işlem dış temsil yetkisinin sınırları içersinde kalsa bile vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur.


Sitede aidat nasıl belirlenir?