Yurt dışında tarım amaçlı kiralanan araziler meclis gündeminde!

Yurt dışında tarım amaçlı kiralanan araziler meclis gündeminde!

Ülkemizin yurt dışında tarım amaçlı kiraladığı araziler meclis gündemine taşındı. CHP'li Arslan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP  İzmir  Milletvekili Ednan Arslan, ülkemizin yurt dışında tarım amaçlı kiraladığı arazilere ilişkin soru önergesi hazırladı. Arslan, sorusunun Tarım Ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Arslan, ''Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim'' diye konuştu.

Arslan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Artan nüfus, değişen tüketim alışkanlıkları tarım ürünlerine olan ihtiyacı artırırken, tarımda yaşanan daralma daha fazla tarım ürünü ithal edilmesine neden olmaktadır. Yurtiçi ihtiyacı karşılamak ve tarım ürünleri ihracatını artırmak için verimsiz alanları tarıma uygun hale getirmek, var olan alanları daha etkin kullanmak ve çiftçiyi desteklemek gerekmektedir. Durum böyleyken yanlış ve yetersiz tarım politikalarına bağlı olarak ülkemizde ekilen tarım azalarının azaldığı ve çiftçinin üretimden çekildiği görülmektedir. 2002 yılında 26 milyon 579 bin hektar olan tarım arazisi 2019'da 23 milyon 94 bin hektara kadar düşmüş, tarım alanlarında 18 yılda yüzde 12,3 azalma yaşanmıştır. Tarımda yaşanan çöküşün bir başka göstergesi ise tarımda istihdam edilen kişi sayısındaki düşüştür. TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı ise 2002'de 7 milyon 458 bin kişi iken, 2020 Şubat ayı itibariyle 4 milyon 157 bin kişiye gerilemiştir. Bu da son 18 yılda 3 milyon 301 bin daha az tarım çalışanı anlamına gelmektedir. Bu rakamlar tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yüzde 44 azaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde bir taraftan ekilen tarım alanları azalırken, diğer yandan üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünler yetiştirilmek üzere başka ülkelerde tarım arazisi kiralanmaktadır.''

Yurt dışında tarım amaçlı kiralanan araziler meclis gündeminde!

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın soruları:

1- 2021 yılı itibariyle Türkiye'nin yurt dışında tarım amaçlı kiraladığı arazi büyüklüğü nedir? Bu araziler hangi ülkelerde bulunmaktadır? 
2- Yurt dışında kiralanan arazilerin büyüklüğü ve bulundukları ülkelere göre dağılımı nedir? Bu kiralamalar için kiralandıkları yıldan bu yana her yıl için ne kadar kira ödenmiştir? 
3- Kiralanan arazilerin kiralandıkları yıldan bu yana her yıl için ayrı ayrı olmak üzere ekimi ve işletilmesi için ne kadar harcama yapılmıştır? 
4- Kiralanan arazilerde kiralandıkları yıldan bu yana her yıl için ayrı ayrı hangi ürünler yetiştirilmiştir? Üretim miktarı ve elde edilen gelir miktarı nedir? Bu ürünler nasıl değerlendirilmiştir? 
5. Yurt dışında kiralanan arazilerin tarımsal faaliyetleri nasıl yürütülmektedir? Bu iş ve işlemler özel sektöre ihale ediliyorsa, ihale usulleri ve yöntemleri ile ihale bedelleri nedir? 
6- Ülkemizin iklim özellikleri ve tarımda var olan üstünlükleri bilinmektedir. Ülkemizde ekilen alanlar daralırken neden bu alanların değerlendirilmesi yerine yurt dışında arazi kiralama yöntemi tercih edilmektedir? 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com