Zorlular Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Zorlular Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Zorlular Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Şerif Fındık tarafından 400 bin TL'lik sermaye ile 8 Temmuz'da Sancaktepe, Meclis Mahallesi'nde kuruldu.Zorlular Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Şerif Fındık tarafından 400 bin TL'lik sermaye ile 8 Temmuz'da kuruldu. 


Zorlular Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1.   Her türlü inşaat yapımı ,  mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün yapımı alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri yapmak.   2.   Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.   3.    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.   4.    Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.   5.    Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.   6.    Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.   7.    Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.   8.    Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.   9.    Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.    Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak 11.    Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l2.     Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon  planlarının yapımı. 13.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14.    Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 15.    Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 16.    Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 17.    Her türlü arazi, arsa, daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 18.    Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 19.    Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 20.    Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü yapıların inşaat  işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 21.   Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin  ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek  22.   Her türlü inşaat malzemelerini ; tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans, kalebodur, parke,mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana, tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri ile bunlara ait makinaların alımı satımı 23. Her  türlü  ahşap   metal  plastik  cam veya buna mümasil


Zorlular Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Meclis Mahallesi, Semih Sancar Caddesi, Kaşgarlı Sokak, No:14A.