Zorunlu deprem sigortası ne kadar 2015!

Zorunlu deprem sigortası ne kadar 2015!Zorunlu deprem sigortası genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemi olarak tanımlanıyor. Peki, zorunlu deprem sigortası ne kadar 2015!


Zorunlu deprem sigortası ne kadar 2015!


Ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem riski karşısında 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre binalar zorunlu deprem sigortası ile güvence altına alınmış olunuyor.


Zorunlu Deprem Sigortası ile; depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın ve deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınmış oluyor. 


Bunlar; bina için temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen zararlar olarak karşımıza çıkıyor. 


Kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar  zorunlu deprem sigortası kapsamına girmiyor. Peki, zorunlu deprem sigortası ücretleri ne kadar? 


Zorunlu deprem sigortası fiyatları 2015!

Deprem sigortası hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri ise, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aşağıda yer aldığı gibidir. 


* Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 700 TL 

* Yığma Kagir Yapılar: 500 TL 

* Diğer Yapılar: 260 TL 


DASK yapı tarzına göre bölge bazında fiyatlar:

Çelik, betonarme ve karkas yapılar: I. Bölge 2.20; II. Bölge 1.55; III. Bölge 0.83; IV. Bölge 0.55; V. Bölge 0.44


Yığma kagir yapılar: I. Bölge 3.85; II. Bölge 2.75; III. Bölge 1.43; IV. Bölge 0.60; V. Bölge 0.50


Diğer yapılar: I. Bölge 5.50; II. Bölge 3.53; III. Bölge 1.76; IV. Bölge 0.78; V. Bölge 0.58Zorunlu deprem sigortası genel şartları neler?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com