Zorunlu deprem sigortası primi ne kadar?

Zorunlu deprem sigortası primi ne kadar?

Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirleniyor. Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılıyor. Peki, zorunlu deprem sigortası primi ne kadar?Zorunlu deprem sigortası primi ne kadar?

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlerde depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemi olarak ifade ediliyor.


Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünü olarak kabul ediliyor.  Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlıyor. 


Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekiyor.  Zorunlu Deprem Sigortası ile;


* Depremin

* Deprem sonucu yangının

* Deprem sonucu infilakın

* Deprem sonucu tsunaminin

* Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller,ana duvarlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınıyor.


Zorunlu deprem sigortası için ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanıyor. 


Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınıyor.  Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılıyor. 


Zorunlu deprem sigortası prim fiyatları 2015!

Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 700 TL 

Yığma Kagir Yapılar: 500 TL 

Diğer Yapılar: 260 TL'dir. 


Zorunlu deprem sigortası primi nedir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com