Zorunlu deprem sigortası primi nedir?

Zorunlu deprem sigortası primi nedir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, karşılıyor. Peki, zorunlu deprem sigortası primi nedir?


Zorunlu deprem sigortası primi nedir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.


Kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar  zorunlu deprem sigortası kapsamına girmiyor. 


Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında oluyor.  Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamında yer alıyor.


Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merpenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri DASK kapsamına giriyor. 


Zorunlu deprem sigortası primi!

Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirleniyor.  Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunması gerekiyor. 


Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış oluyor. 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunuyor. 


Zorunlu deprem sigortası ne kadar 2015!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com