Apartman yöneticisinin görevleri


Apartman yöneticisinin görevleri

Apartman yöneticisinin

Bina yöneticisinin görevleri!

Bina yöneticisi, bilindiği üzere kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebiliyor; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebiliyor. 


Bina yöneticisi seçildikten sonra kişinin kat maliklerine ve anagayrimenkule karşı bazı görevleri oluyor. Bina yöneticisi bu görevleri yerine getirmekle yükümlü oluyor. Bina yöneticisinin yapması gereken işler genel itibari ile 3'e ayrılıyor. Bunlar: Genel yönetim işlerinin görülmesi; Defter tutulması ve belgelerin saklanması ve işletme projesinin yapılması. Bu hususla ilgili açıklamalara Kat Mülkiyet Kanunu'nda yer verilyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer alıyor;


Yöneticinin görevleri:

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir;...