imarda taks nedir

 • imarda taks
  imarda taks nedir
  2013-09-24 08:43:00
  İnşa edilecek bir yapının kaç katlı olacağı ve arsa alanı üzerinde nerede konumlandırılacağı, TAKS hesabı ile belirleniyor. Taks ile ilgili esaslar, İmar Kanunu kapsamında veriliyor. İşte İmar kanunu taks hesabı...
 • TAKS nedir, nasıl
  TAKS nedir, nasıl hesaplanır?
  2013-08-31 12:57:34
  İnşaat projeleri yapılırken, dikkat edilen noktalardan biri de TAKS oluyor. TAKS hesabı göz önünde bulundurularak, projenin taban oturum alanı belirleniyor. Peki TAKS nedir, nasıl hesaplanır?
 • İmarda karma kullanım
  İmarda karma kullanım alanı nedir?
  2014-10-17 14:30:04
  İmar yönetmeliklerin göre; Yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanları "konut alanı" olarak tanımlanıyor. Peki, imarda karma kullanım alanı nedir? Karma kullanım alanları nelerdir?
 • İmar planında TAKS
  İmar planında TAKS nedir?
  2014-09-05 15:34:35
  Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanıyor. Peki, imar planında TAKS nedir?
 • Taks oranı
  Taks oranı nedir?
  2014-06-20 16:47:07
  Taban alanı katsayısı olarak ifade edilen TAKS, inşaatı yapılacak bir yapının taban alanının ne kadar olması gerektiğini belirliyor. Taks nasıl hesaplanıyor? Taks oranı nedir?
 • İmarda kot
  İmarda kot nedir?
  2014-06-18 08:41:34
  Binalara arsanın cephe aldığı, yolun kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar seviyesinden kot verilir. Peki, imarda kot nedir?
 • Geri görünüm
  Geri görünüm nedir?
  2014-05-12 16:22:00
  İmarda geri görünüm, ön görünüm ve etkilenme bölgeleri, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında karşımıza çıkıyor. Kanun gereğince, boğaz bölgesi bu üç bölgeye ayrılıyor. Peki geri görünüm nedir?
 • İmar planında ağır
  İmar planında ağır sanayi bölgesi nedir?
  2014-04-22 09:22:46
  İmar planlarında belirtilen sanayinin yoğun olarak yer aldığı bölgeler, sanayi bölgesi olarak nitelendiriliyor. Peki, imar planında ağır sanayi bölgesi nedir? İşte imarda ağır sanayi bölgeleri..
 • İmarda park alanı
  İmarda park alanı nedir?
  2014-04-07 11:35:04
  İmarda park alanı nedir? İmar planı kapsamında park alanı olarak belirlenen alanlarda özel mülkiyete konu taşınmaz varsa ne olur? Kamulaştırma nasıl yapılır? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Kanopi
  Kanopi nedir?
  2014-04-02 10:08:02
  Kelime anlamı olarak "gölge ve örtü" anlamına gelen kanopi "markiz" olarak da adlandırılıyor. Peki, Kanopi nedir? Kanopi nasıl yapılır? Kanopi TAKS alanına dahil edilir mi?
 • TAKS (Taban Alanı
  TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) nedir?
  2013-08-31 13:37:21
  Bir arsa üzerinde; ne kadarlık bir bina oturum alanı üzerinde kaç katlı yapı inşa edileceği TAKS hesaplaması ile bulunuyor. Peki TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) nedir? TAKS nasıl hesaplanır?
 • TAKS nedir, nasıl
  TAKS nedir, nasıl hesaplanır?
  2013-08-31 12:57:34
  İnşaat projeleri yapılırken, dikkat edilen noktalardan biri de TAKS oluyor. TAKS hesabı göz önünde bulundurularak, projenin taban oturum alanı belirleniyor. Peki TAKS nedir, nasıl hesaplanır?
 • Kaks (Emsal) ve
  Kaks (Emsal) ve Taks nedir?
  2013-02-15 10:05:00
  Gayrimenkul sektörünün lügatında olan Kaks ve Taks'ın ne olduğunu merak edenlerin sayısı oldukça fazla. Kentsel dönüşüm projesiyle ayyuka çıkan bu konuların anlamlarını ve ne tür matematiksel hesaplamalar içerdiğini öğrenmek için bu haberi okuyun...
 • İmarda yağma olmayacağı
  İmarda yağma olmayacağı garantisini kim verecek!
  2010-09-11 09:16:00
  Hürriyet Gazetesi'nden Yalçın Bayer, "İmarda yağma olmayacağı garantisini kim verecek!" başlıklı yazıyı kaleme aldı
 • İmarda düzenleme ortaklık
  İmarda düzenleme ortaklık payı
  2007-10-01 08:52:00
  İmar düzenlemesi yapılırken, düzenleme yapılan gayri menkulden "düzenleme ortaklık payı" (DOP) alınması uygulamasının özü nedir?

imarda taks nedir

imarda taks

İmar kanunu taks hesabı!

3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında TAKS hesabı ile ilgili açıklamalar, "Geri görünüm" bölgesi ve "Etkilenme" bölgesi ile ilgili olarak veriliyor. Kanunda 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesinde yapılan değişikliklere ve İmar kanunu taks hesabı na yer veriliyor.


MADDE 48- 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Madde 10- 

"Geri görünüm" bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S) azami %15 ve 4 katı (H=12.50 m. irtifaı), "Etkilenme" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S) %15 ve 5 katı (H=15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bila bedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır. 1.1.1982 den sonra alınmış "Yüksek Anıtlar Kurulunun" kararları ile 22.7.1983 onay tarihli...