imarda taks nedir

imarda taks nedir

imarda taks

İmar kanunu taks hesabı!

3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında TAKS hesabı ile ilgili açıklamalar, "Geri görünüm" bölgesi ve "Etkilenme" bölgesi ile ilgili olarak veriliyor. Kanunda 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesinde yapılan değişikliklere ve İmar kanunu taks hesabı na yer veriliyor.


MADDE 48- 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Madde 10- 

"Geri görünüm" bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S) azami %15 ve 4 katı (H=12.50 m. irtifaı), "Etkilenme" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S) %15 ve 5 katı (H=15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bila bedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dahil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır. 1.1.1982 den sonra alınmış "Yüksek Anıtlar Kurulunun" kararları ile 22.7.1983 onay tarihli...