10 maddede sitelerde geçici yönetim!

10 maddede sitelerde geçici yönetim!


Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Sitelerde geçici yönetim" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


1. Kanun koyucu, sitelerin imalatından satışına ve oturumun başlayıp da çoğu bir-iki bağımsız bölüm sahibi olabilecek maliklerin yönetimde irade koyabilecek (daimi yönetim) sürecine kadar, sitedeki resmi-idari iş ve işlemlerin daha ilk baştan sahipsiz kalıp da kaosa sürüklenmesini engellemek için, sitenin ilk kat irtifak sahiplerine, yönetim planında hüküm oluşturmak şartı ile bir geçici yönetim kurmasını tavsiye etmiştir.

2. Bu tavsiye, yönetim planında böyle bir hükmün konmasıyla açık tavsiye niteliğinden çıkar ve amir hüküm olur ki özellikle giderlerin teminatı olan karara yetkili kurullar arasında geçici yönetim de sayılmıştır.

3. Maddenin birinci cümlesinde açıkça da geçici yönetimin görevleri ve sorumluluk ile yetkileri sayılmıştır. Geçici yönetim, temsilciler kurulunun oluşması için gerekli girişim ve çağrıları yapacak, yine temsilciler kurulu oluşuncaya kadar da bu kurulun görevlerini üstlenecek ve yetkilerini kullanacaktır. Bu görev ve yetkilerde zaten kanunda ve detaylı olarak da yönetim planında belirtilip, hükme bağlanmıştır.

4. En önemli konu olan ve sahada da özellikle büyük firmaların hatta sosyal amaçlı kurulmuş kamu kurumlarının bu geçici yönetimi çok uzun tutmaları sorunudur. Bu konu da, maalesef site yönetimlerine, kat mülkiyeti rejimine değil de genel hükümlere hakim olan bazı hukukçu veya bürokrat emeklilerce davlara konu edilerek, yönetimler kaosa sürüklenmektedir.

5. Oysaki bu konudaki kanun hükmü amirdir. Geçici yönetim, en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasın kadar devam edebilir. Bu konuda, cümle okuma, terimleri hukuk denizinde sıvılaştırmaya gerek yoktur. 

6. Önceki yazılarımızda, bu durumun nasıl ve ne kadar kısa sürede aşılacağına dair hem mevzuat hem tecrübe edilmiş süreç detaylıca anlatılmıştır.

7. Burada net olarak söyleyeceğimiz; geçici yönetimlerin hukuki yetkisi, kanun maddesindeki süre sonunda ortadan kalkar, malikler ortaya irade koyarsa,  azami 45 gün içinde, geçici yönetimin rızası ve iş birliği ile veya resen geçici yönetim sona erdirilir ve daimi yönetime geçilir. 

8. Giderleri de, bu giderlerin hangi hesaba yatırılacağını da daimi yönetim belirler ve devamda ısrar eden geçici yönetime karşı hiçbir hukuki veya mülki amirlik müdahalesi olmadan yetkisiz ve finanssız olarak yönetime devam etme imkanı tanınır,(!).

9. Bazı durumlarda, her nasılsa yapılar on yıl geçtiği halde tam veya kısmi olarak bitirilip de oturuma geçilemez. Bu durumda da oturuma geçilmezlik, yani inşaatın bitimi sağlanamazlık durumu oluşmuşsa geçici yönetim (yönetimsizlik) devam edebilir.

10. Bir imalatın bitip bitmediğine dair kanun hükümleri, imar mevzuatında mevcuttur.
 

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı


www.konutsitesiyonetimi.com

8 maddede sitelerde kullanma yerlerinin boşaltılması!