2B arazi satışı 2021!

2B arazi satışı 2021!2B arazisi, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere deniyor. Peki bu yıl 2B arazi satışları başladı mı? İşte 2B arazi satışı 2021...


2B arazi satışı 2021!
Türkiye sınırları içerisinde yer alan, orman vasfını kaybetmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılan arazilere 2B arazi deniliyor. 2B yani orman vasfını kaybetmiş araziler bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler oluyor.

2B arazileri, 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" uyarınca değerlendiriliyor. Kanunda şu ifadeler kullanılıyor:

"2/B alanları: 6831 sayılı Kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri ifade eder."

2B arazi satışı 2021!

2B arazilerine nasıl başvurulur? 

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.

2B arazisi başvuru belgeleri

- Nüfus cüzdanının fotokopisi,
- Başvuru dilekçesi,
- Başvuru bedeli makbuzu,
- Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,
- Mirasçılardan veraset ilamı.

Kimler başvurabilir?

2B Yasası kapsamında daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için alınan karardan süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler yararlanabiliyor. 

2B arazi satışı 2021!

2B arazi satışı 2021

Her yıl yatırımcılara sunulan 2B arazileri için 2021 yılında şu an için bir satış yapılmıyor. 2B arazi satışı 2021 açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacak.

2B tapu nedir?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com