2B tapu nedir?

2B tapu nedir?Türkiye sınırlarında bulunan, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış araziler yatırımcılar için satışa çıkıyor. Peki 2B tapu nedir? 2B arazilere başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm merak edilenler...


2B tapu nedir?
2b arazisindeki "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma oluyor. Ülkemizde orman vasfını kaybetmiş hazine araziler, 2b arazisi olarak ifade ediliyor.

''2B tapu nedir?'' sorusunun yanıtını verecek olursak, Türkiye sınırları içerisinde, orman vasfını kaybetmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış arazilere '2B arazi' deniyor.

2B tapu nedir?

2B arazi tapusu nedir, nasıl alınır?

Orman kadastro komisyonları tarafından Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerler  bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığının, tasarrufuna geçiyor. Anayasanın 169. ve 170. maddelerinde açıkça belirtildiği üzere 2B araziler, orman köylüsü dışındaki 3. kişilere satılamıyor. 2/B arazi tapusu almaya hak kazanmak için, satın alınmak istenen araziyi 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıyor olmak ve açıklanan sürede başvuru yapılması gerekiyor.

2B tapu nedir?

2B arazilerine nasıl başvurulur? 

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvurulabiliyor. Başvuru esnasında aşağıda sıralanan belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor. 

- Nüfus cüzdanının fotokopisi,
- Başvuru dilekçesi,
- Başvuru bedeli makbuzu,
- Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,
- Mirasçılardan da veraset ilamı.

2b kadastrosu nedir?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com