2b arazi satışında istenen belgeler!

2b arazi satışında istenen belgeler! 2b arazi satışında istenen belgeler!

2b arazilerin satışı için, satın alma süresi içerisinde ilgili idarelere başvuru yapılması gerekiyor. İşte, 2b arazi satışında istenen belgeler!2b arazi satışında istenen belgeler!

Sahipsiz ve boş/içinde hiçbir şey olmayan araziler kadastro tarafından orman alanları dışına çıkartılıyor. Kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkarılmış olan arazilere 2b deniyor. 


2b'lere en çok rantı yüksek olan illerde rastlamak mümkün oluyor.  Rantı yüksek olan iller arasında; Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi iller yer alıyor.  


Orman vasfını yitirmiş alanlar üzerinde su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanan 400 bin civarında yapı bulunuyor. 2b arazilerin satış işlemi belirlenen rayiç bedelleri üzerinden hesaplanıyor. 


2b arazilerin satışı için, satın alma süresi içerisinde ilgili idarelere başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu başvurular deftarlıklara ve il müdürlüklerine yapılıyor. Başvuruda bulunan ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler de hak sahibi sayılıyor.  


2b arazi doğrudan satışı...

Doğrudan satış hakkından yararlanacaklardan başvuru sırasında, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz, kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği; akdi haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakatı isteniyor.


Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösteren yetki belgesi isteniyor. 


Doğrudan satın alma hakkında başvuru bedeli, belediye ve mücavir alan sınırları içinde 2 bin lira, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bin lira olarak karşımıza çıkıyor. 


2b arazisi satış bedeli taksitle ödenir mi?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com