İskan müracaatında istenen belgeler!

İskan müracaatında istenen belgeler!

İskan müracaatında istenen belgeler, belediyeden belediyeye değişkenlik göstermek ile birlikte; iskan ruhsatı için istenen genel belgeler de bulunuyor. İşte iskan müracaatında istenen belgeler, bu haberde...İskan müracaatında istenen belgeler!

Belediyeden ruhsat ve iskan almak için gereken belgeler; belediyeden belediyeye farklılık gösteriyor. İskan belgesi; ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa en geç 30 gün içinde yapı ruhsatiyesi veriliyor.


İskan müracaatında istenen belgeler şu şekilde sıralanıyor.

- Dilekçe

- Tesisat muayene raporu

- Temel üstü ruhsatı, ısı yalıtım vizesi yapılmış yapı ruhsatın aslı

- Ruhsat 5 yılı doldurmuş ise ruhsat temdidi yapılması

- Binanın işlenmiş olduğu aplikasyon krokisi

- Yapı denetim iş bitirme raporu

- İskana esas ön rapor

- İ.S.K.İ den kanal bağlantısı

- Yangın merpeni olan binalarda projesi İtfaiye Müdürlüğü’nden tasdikli ise, İtfaiye Müdürlüğü uygunluk yazısı

- Projesi sığınak yönetmeliğine göre tasdikli binalar için Sivil Savunma Müdürlüğü yazısı

- Gerekli sayıda ağaç dikimine temini

- SSK Bölge Müdürlüğü’nden prim borcu olmadığına dair yazı

- Eski eser tescilli binalarda ;İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma kurulu uygunluk yazısı

- Ruhsat yapı denetim kurumunca alınan binalarda ; kurumca iskan alınmasında sakınca olmadığına dair rapor (yapı denetim iskana esas ön rapor, iş bitirme belgesi)

- Yasal süresi içinde iskan almayan binalarda : yetkili kurumlarca durum tespiti (taşıyıcı sisteminde) yapılması.(İstanbul İmar Yönetmeliğinin 12.05/e maddesi)

- Müteahhit, Yapı denetim veya (TUS) ; ilgili olan mülkiyet sahibinden inşaatın T.S.E ve projeye göre uygun yapıldığına dair taahhütname verilmesi

- Harç makbuzu

- Sığınak yazısı

- Son hak ediş

- Nitelik belgesi

- Sığınak var ise, Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü’nden sığınak yazısı

Belgeleri gerekmektedir.

 

Kat İrtifakı Liste Tasdiki

- Dilekçe

- Tapu nüshalı proje

- Noterden onaylı kat irtifak listesi

- Harç makbuzu

 

Yapı Fotoğraf Tasdiki

- Dilekçe

- Yapı kullanma izni (İskan)

- 13*18 ebat cephe fotoğrafları (2’şer adet)

- Harç makbuzu

 

Suret Tasdiki

- Dilekçe

- Proje sureti

- Harç makbuzu

Belgeleri gerekmektedir.

 


İskan ruhsatı masrafı ne kadar?