2b nedir?

2b nedir?

2b nedir? Hangi arazilere "2b" deniyor? 2b arazileri ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...2b nedir?

2b, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesi B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu kanun maddesinde, orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri hakkında hükümlere yer veriliyor.


6831 Sayılı Orman Kanunu Madde 2:

B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları dışına çıkartılır.


Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.


Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince; yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.


Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.


2b arazisi tanımlaması, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazileri tanımlamak için kullanılıyor. Ülkemizde 2b arazilerinin yüzde 80'i, Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alıyor.


2b arazisinin satışı

2b arazisinin satışına olanak veren yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2009 yılının başlarında onaylandı. 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman vasfını kaybeden ve tekrar orman haline getirilemeyeceği onaylanan arazilerin kadastro çalışmaları yapılabiliyor.


Orman vasfını kaybetmiş arazilerin yani 2b arazilerin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddeleri gereği yasak.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com