2B rayiç değer tespitinin amacı!

2B rayiç değer tespitinin amacı! 2B rayiç değer tespitinin amacı!

2B rayiç değer tespitinin amacı ilk olarak rayiç bedel tespitinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların engellenmesidir. 2B alanlarının piyasa rayiç bedel tespiti ile bilirkişilik görevinin üstlenilmesi amaçlanıyor...




Orman kadastrosu sınırları dışarısına çıkarılan orman vasfını kaybetmiş kanunun 2B maddesinde bahsi geçen araziler için piyasaya göre 2B rayiç değer tespitinin amacı ile;


-Rayiç bedel tespitinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların engellenmesi,

-Uluslar arası standartlar çerçevesinde değer tespitlerinin yapılması,

-Bilirkişilik görevinin üstlenilmesi,

-Değer tespitlerinde gerekli hukuki durumların ortaya konması

-Doğrudan satış sonrası hak sahiplerinin net bir şekilde ortaya konması,

-Güncelleme listeleri, kadastro tutanakları, kesinleşmiş mahkeme kararlarının incelenmesi,

-Yaşanacak sıkıntılar ve hak mahrumiyetlerinin engellenmesi,

-Satış bedeline esas oluşturacak rayiç bedel tespitinin objektif olarak yapılması,

-Özel kanunlar gereğince değerlendirilen alanların( kıyı alanı, sit alanı, askeri yasak alanı vs.) tespiti,

-Proje alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda kalan taşınmazların değerlendirilmesi,

-Devir bedellerinin tespiti gibi konularda uzman kişilerce değerleme hizmeti verilmiş olacaktır.



Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com