07 / 07 / 2022

6 aylık kira sözleşmesi tahliye!

6 aylık kira sözleşmesi tahliye!

Kira sözleşmelerinin nasıl feshedileceği ve kiracının hangi sebeplerle tahliye edilebileceği Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. İşte 6 aylık kira sözleşmesi tahliye nedenleri..6 aylık kira sözleşmesi tahliye!

Kira sözleşmelerinin nasıl feshedileceği ve kiracının hangi sebeplerle tahliye edilebileceği Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Kanunen kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor.

 

Buna karşın mal sahibi olan kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremiyor. 


Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebiliyor.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.


Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlı oluyor.


Mal sahibinin haklı fesih nedenleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Gereksinim, yeniden inşa ve imar,

Yeni malikin gereksinimi,

Tahliye taahhütnamesi,

Kiracının iki haklı ihtar alması,

Kiracının aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde konutunun olması.


6 aylık kira sözleşmesi örneği!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com