24 / 05 / 2022

Adalar'da icradan 7.9 milyon TL'ye satılık köşk!

Adalar'da icradan 7.9 milyon TL'ye satılık köşk!

Adalar Satış Memurluğu, İstanbul ilinin Adalar ilçesinde bulunan bahçeli kargir köşkü satışa çıkardı. Söz konusu köşkün toplam satış bedeli 7 milyon 905 bin TL olarak belirlendi.T.C. ADALAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


TAŞINMAZIN Özellikleri: 

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Maden Mah„ Ayanikola Mevkii, 179 Ada , I Parselde kain , 2.894,00 m2 Yüz Ölçümlü, Motorlu Kuyusu Olan Kargir Köşk ve Bahçe Ana Taşınmaz Nitelikli Taşınmaz, Satışa konu taşınmaz Büyük Ada, Maden Mahallesi, Yılmaztürk Caddesi, 36 pafta, 179 ada, ! parsel, 99 kapı no.lu yerdir. Parsel, Yılmaztürk Caddesinden denize kadar eğimle devam ederek denize ulaşmaktadır. Parsel boyunca denize doğru eğim boyunca istinat duvarları ve merpenler mevcuttur. Parselin içinde muhtelif meyva ağaçları bulunmaktadır. Parselin yoldan girişinde iki katlı köşk ve denize doğru inildikçe dört adet daha olmak üzere beş adet yapı mevcuttur. Köşk yoldan girişte iki katlı kagir yapı olup takribi 280.00 m2. dir. İkinci yapı, tek katlı yapı olup takribi 70.00 m2 dir. Üçüncü yapı, iki katlı kagir yapı olup takribi 120.00 m2 dir. Dördüncü yapı, tek katlı yapı olup takribi 75.00 m2 dir. Beşinci yapı, üç katlı kagir yapı olup takribi 220.00 m2 dir.Parsel içinde muhtelifmeyva ve değişik türde ağaçlar mevcuttur. Ayrıca istinat duvarları, merpenler ve betondan yapılmış rıhtım bulunmaktadır. Taşınmaz içerisindeki yapılar yaklaşık 50-60 yıllık yapılardır.Taşınmaz çarşı ve vapur iskelesine yakın mesafede değildir. 


Adresi: Yılmaztürk Cad. Sırmalı Köşkü, No:99 Büyükada, Adalar/İstanbul 

Yüzölçümü: 2.894,00 m2 (Arsa Yüzölçümü) 

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.04.2014 gün ve 350 sayılı yazısında, İstanbul, Adalar İlçesi, Büyük ada, Maden Mahallesi, Yılmaztürk Caddesi, 36 pafta, 179 ada, 1 parselinde bulunan taşınmazın, İstanbul V. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı İstanbul V. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında " Konut Alanında" kaldığı, İmar Uygulaması 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının onaylanmasından sonra yapılacağı hususu belirtilmiştir. 

Kıymeti: 7.905.000,00 TL 

KDV Oranı: % 18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 23/02/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü: 22/03/2016 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri: Adalar İcra Müdürlüğü Kalemi Çankaya Cad. No:44 Çatı Katı Büyükada, Adalar/İSTANBUL


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirnıi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (TL. Cinsinden)veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden Ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden nıüteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa Öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.