04 / 07 / 2022

Adana Yüreğir'de 7.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Adana Yüreğir'de 7.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan kargir depo ve arsası vasıflı gayrimenkul 7 milyon 834 bin 361 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan kargir depo ve arsası vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 7 milyon 834 bin 361 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Adana İli, Yüreğir İlçesi, 1927 Ada, 186 Parsel, Cumhuriyet Mahallesi, İki Katlı Kargir Dükkan Depo ve Arsa vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz, Yüreğir İlçesi,Cumhuriyet Mahallesi,1927 ada,186 parsel üzerinde Yüreğir ilçe Belediyesi sınırları içerisinde,  Adana  -Osmaniye bulvarının gidiş yönünde yolun sağ bitişiğinde bulunmaktadır.Taşınmazın kuzey cephesi Girne Bulvarına cepheli,güney cephesi de ara yola cephelidir.Taşınmaz Büyükşehir Belediyesinin,Yüreğir liçe Belediyesinin kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanıyor,ulaşım sorunu yoktur.

Kıymeti : 7.834.361,00 TL
1. Satış Günü : 15/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 13/05/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/A Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesiniMüdürlüğümüzün TR **********************08 numaralıemanet kasa hesabına yatırıp yatırdığına ilişkin makbuzu veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergileri (emlak vergi borcu) satış bedeli rehin bedelini geçmesi halinde satış bedelinden ödenmesine ,rehin bedelinin geçmemesi halinde ise aynından doğan vergi borcu (emlak vergi borcu ) ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK.127 maddesi İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. " gereğince tebliğ yapılamaya ilgililereelektronik ortamda yapılan satış ilanın tebligat yerine geçmesine ,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/11348 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/02/2019