Adana'da 6.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Adana'da 6.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Adana'da 6.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Adana İl, Sarıçam İlçesi'nde yer alan taşınmazın niteliği zeytin erik bahçesi üç blok sera ve tarla olarak belirtiliyor. Satışa konu olan taşınmazın bedeli ise 6 milyon 912 bin 843,50 TL.



 Adana İl, Sarıçam İlçesi'nde yer alan taşınmazın niteliği zeytin erik bahçesi üç blok sera ve tarla olarak belirtiliyor. Satışa konu olan taşınmazın bedeli ise 6 milyon 912 bin 843,50 TL. 


TAŞINMAZIN Özellikleri :  Adana  İl, Sarıçam İlçe, 841 Parsel No, AVCILAR Köyü, taşınmazın niteliği zeytin erik bahçesi üç blok sera ve tarladır. İdare binası betonarme karkas olarak inşa edilmiş 1 zemin,12 normal kat, 1 teras kat olarak inşa edilmiştir. Zemin kat 3 oda, 1 bekleme salonu, 1 mutfak, 2 wc, 1 antre, 1 hol, 1 merpen kovası olarak 100 m2 bürüt,90 m2 net oturum alanına sahip,yerler seramik kaplama, duvarlar saten boya pvc kapı ve pencereler, mutfak dolabı modüler hazır mutfak, mermer tezfgah, wc taban seramik, duvar fayans, 1. kat 3 oda 1 salon, 1 banyo, 1 antre, 1 hol, 1 merpen kovası olarak 110 m2 brüt, 100 m2.net alanlı yerleri seramik kaplama, duvarlar saten boya, kapılar panel kapı, pvc pencere, wc ve banyo taban seramik, duvar fayans, ayaklı lavoba bulunmakta, çatı kat 1 oda, 1 teras, 1 merpen kovası olarak 30m2 bürüt, 25 m2 net oturum alanına sahip, çatı katın yerleri seramik kaplama duvarlar saten boya kapılar pvc dir. 3. sınıl A gurubu yapı sınıfında olduğu, jenaratör binası kısmen betanarme, kısmen çelik kanstrüksiyan tarzında inşa edilmiş, duvarları sıvalı ve boyasızdır, üzeri trapez saç ile kaplı, 17 m2 oturum alanlı, bitişiğinde 7,50 m2 sundurma yanları açık üstü trapez saç kaplı bölüm bulunmakta, toplam oturum alanı 24,50 m2 1. sınıf A gurubu yapı sınıfında olduğu, bekçi binası 1 zemin kat, 1 normal zemin kat inşa edilmiştir. Zemin kat 1 oda, 1 wc, 1 banyo, 35 m2 bürüt, 30 m2 net alanlı, yereler seramik, duvarlar plastik boya, pvc kapı ve penceredir. 1. kat 1 oda açık mutfak, 1 wc 1 hol, 1 merpen kovası, 35m2 bürüt, 30m2 net alanlı, 1 katın yerleri seramik kaplı, duvarlar plastik boyalı, kapılar ve pencereler pvc dir. 3 sınf A gurubu yapı sınıfındadır. Tohum ve çimlendirme ünitesi binaıs betonarme temel, tabanı şap beton, yanları 2,50 m2 yüksekliğinde duvar, duvardan sonra kalan kısım saç kaplama, çatı çelik konstrüksiyon üstü trapez saç kaplamalı olarak inşa edilmşitir. 2 sınıf B gurubu yapı sınıfında, 1000,00 m2 brüt alanlıdır. Binanın güneyinde bulunan yapının duvarları sıvalı ve boyalı, Çatışı çinko kaplı, taban şap olarak inşa edilmiştir. Yapı 2 sırıf A gurubu yapı sınıfında olup bürüt alanı 13 m2 dir. Binanın küzeyinde bulunan sundurma yapının yanları açık üzeri trapez saç kaplamadır. Tabanı şap olarak inşa edilmiştir. 1. sınıf B grubu yapı sınıfındadır. Bürüt alan 53 m2 dir. Binanın kuzeyinde bulunan işçi soyunma odası, dinlenme bölümündeki yapının çelik ve alüminyum sandeviç panel kaplamadır. 2 sınıf A grubu yapı sınıfında olup bürüt alını 125 m2 dir.binanın içerisinde bulunan çimlendirme odaları bölümündeki yapının yanları duvar, sıvalı ve boyalı üstü sandeviç panel, çelik kapılı, 2 sınıf A grubu yapı sınıfında brüt alanı 6,50 m2 dir. Otopark sundurma yapının çelik kanstrüksiyon ve trapez sac kaplamadır, 1. sınıf B grubu yapı sınıfında olup brüt alanı 100,00 m2 dir. Sera olarak belirtilen kısım 15160,00 m2 dir dış çevresi betonarme temel şeklinde, galvaniz çelik konstrüksiyon olarak imal edilmiş, içerisinde yağmurlama mevcut, havalandırmalı, üstü dayanıklı kalın naylon ile kaplı, ısıtma sistemli, ürün üretim için profil sehpa ve raflı taşıma ve yürüme yolları beton olarak inşa edilmiştir. 2. sınıf B grubu yapı sınıfında olduğu, kazan dairesi çelik konstrürksiyon, üç yanı ve çatısı trapez sac kaplamadır 1. sınıf B grubu yapı snıfında olup brüt alanı 100,00 m2 dir. Taşınmaz 36.000 m2 alana sahip tarımsal bir arazidir, arazi üzerinde bulunan meyve ağaçları cinsi yaşı, birimi, değeri ve 31850,00tl toplam değeri verilmiştir. Taşınmaz üzerindekilerin toplam değeri 6.912,843,50 tl olarak tespit edilmiştir.(kıymet takdiriicra mahkemesiile yapılmış ve kesin karar verilmiştir.)


Adresi : Avcılar Köyü Yeni Yayla Mahalesi Sarıçam / ADANA 


Kıymeti :6.912.843,50 TL


1. Satış Günü : 16/10/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 10/11/2017 günü 10:00 - 10:05 arası



Satış şartları :

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aijtir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacktır.

5- İİK.’nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsabu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması lalinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayıca adres tahkiki yapıllmaz, gazetede ve elektronik ortamda yapılan Satış ilanı tebligat yerine geçer.

i- İİK.’nun 151, 142 mddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması lalinde veya satış bedelinin İİK.’nun 138 maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK.’nun 142 maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde çullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK.’nun 83, 100, 142, 151, ve M.K. Nun 789, 777 naddelerine göre ayrıca ilan olunur.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde steyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

î- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak steyenlerin 2016/11520 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/08/20