29 / 05 / 2022

Adnan Evsen: Yüksek yapılar zemine uygun yapılmalı!

Adnan Evsen: Yüksek yapılar zemine uygun yapılmalı!

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri II Temsilcisi Adnan Evsen, "Kayseri'ye yüksek katlı yapılar inşa edilecekse zemine uygun bir şekilde planlanmalıdır Olası bir depremde meydana gelen yıkımlar için eyvah! deriz " dedi.Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, belediye başkan adayları bir bir projelerini sıralarken, ortaya çıkan yüksek katlı yapılarında içerisinde olduğu projelerin, Kayseri'nin jeolojik ve zemin yapısı açısından bir sakıncası bulunup bulunmadığını öğrenmek üzere Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Adnan Evsen'den bilgiler aldık. 

Kayseri'nin riskli bir zemine sahip olduğunun anlaşıldığını kaydeden Jeoloji Mühendisi Evsen, özellikle yüksek katlı olmak üzere yapılacak olan bütün binaların riskli durumda olan Kayseri'nin zeminine uygun olarak planlanması gerektiğinin altını çizdi. "Olası bir depremde meydana gelen yıkımlar için eyvah! deriz. Nerde bu devlet diye tekrardan sormaya başlarız" diyen Evsen, konuyla ilgili devlet kurumlarının yapılacak olan binaları kontrol etmesinin ve denetlemesinin önemine değindi


İMAR ZEMİNE GÖRE AÇILMALI

 Yapılaşma ile ilgili ilk adımın imara açma olduğunu ifade eden Evsen, yapılaşmanın öngörüldüğü arsada ise imara açmadan önce zemin parametrelerinin analizleri yapılması ve uygunsa imara açılmaya izin verilmesinin gerektiğini söyledi. Evsen, imara açılması planlanan arsalarda, taşıma gücü, sıvılaşma hareketleri, yer altı suyunun var olup olmaması ve buna benzer bir çok jeolojik ve jeoteknik etüdlerin ve analizlerin yapılması gerektiğini kaydederek, bu sürecin sağlıklı bir yapılaşmada ilk baştan ve önemli bir rol üstlendiği bilgisini paylaştı. Jeoloji Mühendisi Evsen, bu konuda kamu, il özel idaresi Bir binanın ne kadar sağlam olursa olsun zemin sağlam değilse bir şey ifade etmeyeceğini bildiren Evsen, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen depremlerde, binanın sağlam olmasına karsın depremden yıkılmadığını ancak yıkılmadan yan yattığını ya da zeminin içine çöktüğünü bildirerek, bazı zeminlerin imara uygun olmadığını kaydetti. Zeminin durumuna göre de binanın tasarımının yapılması gerektiğini belirten Evsen, "Zeminin yapısına göre binalar geniş, ya da derin bir temel ile yapılarak yıkılmaya, yan yatmaya ve çökmeye karşı önlem alınabilir" dedi.


KAYSERİ RİSKLİ BİR ŞEHİR 

2012 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'm, Türkiye'deki fay hatlarının arttığı bilgisini paylaştığını hatırlatan Evsen, "Bu açıklamalarda en büyük sürprizi Kayseri yaşadı. Yaklaşık uzunluğu 200 kilometre ve tek parça olan bir fay hattı ortaya çıktı. Bu özelliklere sahip bir fay hattı 3. ve 4. 

derece sayılamaz. 1 ya da 2. derece bir fay hattıdır bu. İşte bu yüzden Kayseri'nin 40 kilometre yakınından geçen bu Sarız Fay Hattı'nm dikkate alınarak yüksek ve diğer türden yapıların inşa edilmesi gerekmektedir. Fay hattının boyutlarına ve inşa edilecek yapıların bulunduğu yerle arasındaki mesafeye göre binanın kolon, kiriş sayısı belirle


FAY YASASI ÇIKMALIDIR 

Açıklamalarına depremle ilgili uygulamalar konusunda diğer ülkelerden de örnekler veren Evsen, Yunanistan, İtalya ve deprem ülkesi olan Japonya gibi ülkelerin bir fay yasasına sahip olduklarını dile getirerek, bu yasalara göre aktif fay hatlarının 100 ya da 150 metre yakınma kadar mesafede yapı inşa edilemeyeceğinin ve onun dışında kalan yerlerde ise fayın durumuna göre kurulacak olan binaların tasarlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. 

Türkiye gibi aktif fayların bulunduğu ülkede ise böyle bir yasanın olmadığını sözlerine ekleyerek, bu yasanın çıkarılması için gayret ettiklerini ve oda olarak görevlerinin bunlar olduğunu kaydetti. "Temennimiz bu yasanın bir an önce çıkmasıdır" diyen Evsen, canlı bir sistem olarak tarif ettiği fayların üzerine ve yakınma kurulan yapıların ilerde büyük sorunlar doğuracağım belirtti. Fay yasasının bir an önce çıkması gerektiğini belirten Evsen, bu yasanın çıkmasıyla birlikte de jeoloji mühendislerinin, denetleme yetkisine sahip kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmesinin gerekliliğini iletti. 

Jeoloji Mühendisi Evsen, son olarak yapı denetim şirketlerinin sadece binaları değil, binanın yapılacağı zemini de denetlemelerinin gerektiğini ifade ederek konuşmalarını bitirdi. 


Kayseri Anadolu Haber