Akdi şufa hakkı!

Akdi şufa hakkı! Akdi şufa hakkı!

Akdi şufa hakkı, taşınmaz malın üçüncü kişiye satılması durumunda şufa hakkı sahibine, tek taraflı irade beyanıyla ve aynı satış koşulları ile taşınmaz malı öncelikle satın alma hakkının yazılı bir sözleşmeyle verilmesi şeklinde oluyor....Hak sahibi olunan taşınmaz malın satılması halinde onu diğer alıcılar karşısında öncelikle satın alabilme hakkı olan şufa hakkı, kanuni şufa hakkı ve akdi şufa hakkı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Buna göre;


Kanuni şufa hakkı!


Kanuni şufa hakkı, müşterek mülkiyet hakkından doğan ve hissedarlık devam ettiği sürece varlığını koruyan bir haktır ve bu hakkın paydan ayrı olarak devredilmesi mümkün değildir. Bir gayrimenkulün hissedarları, onun hissesini satın alan üçüncü kişiye karşı kanuni şufa hakkına sahip oluyorlar. Kanunun öngördüğü bu hakkın varlığını bildirmek ve kabul ettirmek için hakkın tapu siciline şerhi gerekmiyor. Kanuni şufa hakkı her satışta yeniden doğan bir haktır. Payın ilk satımında şufa hakkını kullanmayan paydaş, aynı payın daha sonraki satışlarında bu hakkını kullanabiliyor veya bir paydaşın payını satması halinde şufa hakkını kullanmayıp, bir diğer paydaşın payını satması halinde şufa hakkını kullanabiliyor. Kanuni şufa hakkı kullanılırken satış 

şartlarına uyulması ve satış bedelinin ödenmesi gerekiyor. 


Akdi şufa hakkı!


Akdi şufa hakkı, taşınmaz malın üçüncü kişiye satılması durumunda şufa hakkı sahibine, tek taraflı irade beyanıyla ve aynı satış koşulları ile taşınmaz malı öncelikle satın alma hakkının yazılı bir sözleşmeyle verilmesi şeklinde oluyor.

Sözleşmeden doğan şufa hakkı sadece ilk satışta kullanılabiliyor. Tapu siciline kaydedildiği zaman bu şerhte belirtilen süre içinde ve şartlar dairesinde herhangi bir malike karşı ileri sürülebiliyor. Ancak, tapu siciline şerh edilmedikçe sadece sözleşmeyi yapanları bağlıyor, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemiyor. Şerh için ise sözleşmenin noterce düzenlenmiş olması gerekiyor. 


Akdi şufa hakkı kullanılırken sözleşmede belirtilen bedel, sözleşmede bedel belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki bedel, şufa bedeli olarak ödeniyor. Şufa sözleşmesine, tarafların kimlikleri, hakkın konusunu oluşturan taşınmazın cinsi, vasıfları, tapu kayıt tarihi ve numaraları, hakkın süresi, şufa bedelinin miktarı, ödenme şekli, hakkın kimlere karşı ileri sürülebileceği ve devredilip devredilemeyeceği yazılıyor.


Peki şufa hakkı nasıl sona erer?


Şufa hakkı, hakkın kullanılması, sürenin dolması, taşınmaz malın yok olması, mahkeme kararı, kamulaştırma veya şufa hakkından feragat edildiğinde son buluyor.Hisseli arsa alımı!
Şufa hakkının kullanılamayacağı haller!
Şufa hakkı dava açma süresi!
Şufa hakkının hukuki niteliği!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com