14 / 08 / 2022

Akiş GYO, Kadıköy'deki bina ve arsasını 465 milyon TL'ye sattı!

Akiş GYO, Kadıköy'deki bina ve arsasını 465 milyon TL'ye sattı!

Akiş GYO, şirkete ait, İstanbul İli, Kadıköy Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No. 481'de yer alan "Dokuz Katlı, Çatı Arası İlaveli Betonarme Bina ve Arsası" niteliğindeki gayrimenkulün mülkiyeti 4 Temmuz 2022 tarihli sözleşme kapsamında 465 milyon Türk Lirası bedelle satıldı. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlık satışına ilişkin açıklama yaptı.

Akiş GYO, şirkete ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No. 481'de yer alan "Dokuz Katlı, Çatı Arası İlaveli Betonarme Bina ve Arsası" niteliğine sahip gayrimenkulün mülkiyeti 4 Temmuz 2022 tarihli sözleşme kapsamında 465 milyon Türk Lirası bedelle satıldı. 

Gayrimenkulün mülkiyetinin KDV Hariç satış ve devir bedelinin tamamı olan 394 milyon 67 bin 797 TL devir tarihinde nakden ve defaten tahsil edildi. KDV'si ise, Alıcı tarafından Akiş GYO'ya 25 Ağustos 2022'de nakden ve defaten ödenecek. 

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın KAP açıklaması:
Sayın Paydaşlarımız,

Şirketimize ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No. 481'de kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No. 67, Ada No. 3206 ve Parsel No. 14'te kayıtlı "Dokuz Katlı, Çatı Arası İlaveli Betonarme Bina ve Arsası" niteliğindeki taşınmazın mülkiyeti, Alıcı ile Şirketimiz arasında akdedilen 04.07.2022 tarihli Taşınmaz Satış Sözleşmesi uyarınca 394.067.797,00-TL + %18 KDV= 465.000.000,00-TL bedelle satılmış ve devredilmiş olup, taşınmazın mülkiyetinin KDV Hariç satış ve devir bedelinin tamamı olan 394.067.797,00-TL 05.07.2022 tapu devir tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir. Taşınmazın mülkiyetinin satış ve devir bedeline ilişkin KDV'si ise, Alıcı tarafından Şirketimize 25.08.2022 tarihinde nakden ve defaten ödenecek olup, Alıcının 70.932.203,00-TL tutarındaki KDV borcunu ödeme yükümlülüğünün teminatını teşkil etmek üzere; tapu devir tarihinde Alıcı tarafından Şirketimize 71.000.000,00-TL bedelli ve 02.09.2022 tarihine kadar geçerli kayıtsız, şartsız ve kesin banka teminat mektubu teslim edilmiştir.
 
Yönetim kurulumuzun yukarıdaki satış işlemine ilişkin 27.06.2022 tarihli kararının kamuya açıklanması, yatırımcılarımızın zarar görmesinin engellenmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla ertelenmiş ve işlemin tamamlanmasını takiben kamuya açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Akiş GYO'nun Kadıköy arsası davasında yeni gelişme!

Akiş GYO 2021'de 237.9 milyon TL net kar elde etti!

Akiş GYO'nun sermaye tavanının 2 milyar TL'ye yükseltilmesine Ticaret Bakanlığı'ndan onay!