Aliağa'ya yeni termik santral için izin çıktı!

Aliağa'ya yeni termik santral için izin çıktı! Aliağa'ya yeni termik santral için izin çıktı!

Yaşam alanlarının bitişiğinde termik santraller işletilmesine tepki gösteren Karşıyaka ve Foça'daki yerel yönetimler, bir Azerbaycan şirketinin Aliağa'ya konuşlandırmak istediği yeni bir termik santrale karşı da yasal haklarını kullanacağını duyurdu...

Yaşam alanlarının bitişiğinde termik santraller işletilmesine tepki gösteren Karşıyaka ve Foça'daki yerel yönetimler, bir Azerbaycan şirketinin Aliağa'ya konuşlandırmak istediği yeni bir termik santrale karşı da yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Karşıyaka ve Foça belediyeleri, söz konusu yatırım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliğine, askı süresinde itiraz etti. İstemlerinin dikkate alınmaması durumunda yargıya başvuracaklarını bildirdi. 


Aliağa Paşa Çiftliği bölgesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirke tinin (SOCAR) liman, termik santral, rafineri gibi projelerini hayata geçirebilPaşa Çiftliği'ndeki SOCAR arazisi, termik santral yapımına olanak sağlayacak biçimde 'özel proje alanı' ilan edildi. Karşıyaka ve Foça belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliğine itiraz etti. 


mesi ve var olan petrokimya tesisinin geliştirilmesi için tahsisli 'Özel Proje Alanı'nın, 1436 hektarlık bölümünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla, plan değişikliği yapıldı. Karar,  İzmir  Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğü'nde askıya çıkarıldı. 


Karşıyaka Belediyesi ve Foça Belediyesi, 27 Aralık 2013 ile 25 Ocak 2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan plana, süresi içinde itiraz etti. İtirazın kabul edilmemesi halinde, yargı yoluna gidileceği açıklandı. Planın uygulanması halinde, Aliağa başta olmak üzere, izmir'in kuzey aksında yer alan Foça, Menemen, Karşıyaka ve Bornova'da yoğun hava ve çevre kirliliğinin daha da artacağına dikkat çeken ve her iki belediyenin de konuyla ilgili savunmanlığını üstlenen avukat Enis Dinçeroğlu, "Askıya çıkarılan bu plana itiraz edilmesi zorunluluğu doğmuştur" dedi. Dinçeroğlu, Aliağa üzerinde 10 yıl önce yapılan bilimsel araştırmalarda, ilçenin yakın yerleşimleri ve yanı sıra İzmir'in bütününe büyük oranda kirlilik yaydığının ortaya çıktığını anımsatarak, "Bilim kriter alınacak olursa Aliağa'da neredeyse nalbant dükkanı bile açılmaması gerekiyor. Buna karşın merkezi yönetim her geçen gün yeni termik santraller kurulması için izinler veriyor. Bu anlaşılabilir bir tutum değildir" dedi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan itiraz başvurusunda, Anayasa'daki çevre ve insan sağlığının korunmasına ilişkin hükümler anımsatıldı. Söz konusu yasal düzenlemeler doğrultusunda yerel yönetimlerin çevre ve halkın sağlığını ilgilendiren konularda doğrudan sorumlu olduğuna dikkat çekildi. 


Aliağa'ya kurulmak istenen 7 termik santrala karşı Foça ve Karşıyaka belediyelerinin açtıkları davaların Danıştay'da sürdüğünü anımsatan Dinçeroğlu, "Kararlar beklenmeden, yeni bir termik santral için plan değişikliğine gitmek, geri dönüşü olmayacak zararlara yol açabilir. Danıştay, evvelce açılan benzer nitelikteki davalarda yerel yönetimleri haklı bulursa, bu karar Azerbaycanlı firmanın yatırımı için de emsal nitelikte olacak. Danıştay'dan gelecek kararlar beklenmeden, yeni santrallerin önünü açacak düzenlemeler yapılmamalı" dedi. 


Aliağa Ekspres Gazetesi