Altunizade'de 45.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Altunizade'de 45.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Altunizade'de 45.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi, Üsküdar ili Altunizade ilçesinde bulunan binayı ve üzerinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 45 milyon 189 bin 37 TL olarak belirlendi. 


İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi, Üsküdar ili Altunizade ilçesinde bulunan binayı ve üzerinde bulunan arsayı 45 milyon 189 bin 37 TL'ye satıyor.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgisi :
İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 1139 Ada, 16 Parsel, ALTUNİZADE Mahalle/Köy,İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesinde kain; 6 Cilt No, 564 Sayfa No, 1139 Ada No, 16 Parsel No.lu 5.317,84 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 3/4 Hissesi.

Özellikleri: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade (Küçüm Çamlıca)Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde kain, betonarme karkas sistemde, altı bodrum + zemin + iki normal katlı inşa edilmiş, "Doğa Koleji" adı altında eğitim gören 74 kapıtaj no.lu okulun bulunduğu taşınmazdır. Gayrimenkul her ne kadar tapu kaydında arsa nitelikli olarak görünse de, halihazırda Üsküdar Acıbadem Özel Doğa Ortaokulu olarak eğitim faaliyeti vermektedir. Binanın altında bodrum katında sığınak, beşinci bodrum katında yemekhane ve çok amaçlı spor salonu, dördüncü bodrum katında yüzme havuzu ve atölyeler, üçüncü bodrum katında derslikler ve laboratuvar, ikinci bodrum kat alanında derslikler, birinci bodrum kat alanında derslikler ve yönetici odaları, zemin, birinci ve ikinci normal katlarda derslikler ve tuvalet mahalleri mevcuttur. Binanın yer döşemeleri granit seramik kaplı olup duvarlar saten boyalıdır. Kapılar ahşap, pencereler PVC ısı camlıdır. Tavanlar asma spot aydınlatmalıdır. Bodrum katta dört, diğer katlarda ise ikişer tane merpen mevcuttur. Her katta dört adet tuvalet mevcuttur. Bina lüks birinci sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir. Mimarlık ve mühendislik hizmetleri olarak 4-c sınıfına girmektedir. (1030 TL/metrekare) Binanın çevresi açık alan olup, bahçesi mevcuttur. Binada su, elektrik, (doğal gaz) çift asansör tesisatları mevcuttur. Bina her türlü Belediye teknik alt ve üst yapı hizmetlerinden istifade etmekte olup, ulaşım imkanları kolaydır.

Adresi : Altunizade Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:74 Üsküdar / İSTANBUL
Yüzölçümü : 5.317,84 metrekare

İmar Durumu : Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.10.2015 Tarih ve 3187 sayılı yazılarından; "Üsküdar Altunizade Mahallesi, 167 pafta, 1139 ada, 16 sayılı parsel ile ilgili imar durumu, 04.10.2007 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 25.01.2011 t.t.'li, 1/1000 ölçekli, plan tadilatında Konut-Turizm-Yönetici merkez alanında (KTYM) kaldığı, Plan notunda: konut alanları Planda KTYM ile gösterilen alanlarda, parsel büyüklüğüne bakılmaksızın konut yapılabilir. Bu durumda TAKS:0.10, KAKS:0.20, Hmax:6,50m. irtifada ayrık nizam uygulama yapılabilir. Yönetici merkez alanları: Planda KTYM ile gösterilen alanlarda; 1000 metrekare ve daha büyük parsellerde istenirse avan projesine göre yönetici merkez fonksiyonu yapılabilir. Bu alanlarda ticari ve idari fonksiyonlar ve yönetim merkezleri gibi hizmet birimleri de yer alabilir. Büro binası yapılamaz. TAKS:0.10 Hmax: 6.50 m yapılabilir. Turizm tesisi alanları: Planda TKYM ile gösterilen alanlarda, 5000 metrekare ve daha büyük parsellerde turizm tesisibelediyesinin uygun gördüğü ve ilgili K.T.V.K Bölge Kurulunca onaylanan avan projesine göre uygulama yapılacaktır. TAKS:0.15, KAKS:0.40 , H:9.50 m. Ön ve yan arka bahçe mesafeleri 5,00 metre denilmektedir. Söz konusu1139 ada, 16 parsel (TCK) kamulaştırma alanı sınır komşuluğunda kaldığından , ilgili kurumdan görüş alınarak uygulama yapılacaktır. Ayrıca 04.10.2007 t.t li 1/1000 ölçekliÜsküdarBüyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan notları geneli hükümleri bölümünün 11. Maddesine göre, ilgili K.T.V.K. Bölge Kurulunca tescil edilen ağaçlar ile planda anıt adayıağaçlar korunacak belirlenen ağaçlar kesinlikle korunacak, bu ağaçlara yaklaşma mesafesi ağacın türüne ve ağaç revizyonlarına bağlı olarak Belediyesince belirlenecektir. " hükmü bulunur.

Kıymeti: 45.189.037,50 TL İstanbul Anadolu 6.İcra Huk Mahk.2016/806 Esas 2017/198 Kararı gereği
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Asist Öğretim Kurumları A.Ş. lehine 30.04.2013 tarih ve 8420 yevmiye sayı ile 20 yıllık kira şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/873 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/12/2018