24 / 05 / 2022

Anka Ağaç Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Anka Ağaç Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İrfan Koca, Hasan Koca ve Burhan Koca ortaklığıyla 1 milyon TL sermaye ile 29 Temmuz'da Ümraniye, Tantavi Mahallesi'nde kuruldu.Anka Ağaç Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İrfan Koca, Hasan Koca ve Burhan Koca ortaklığıyla 1 milyon TL sermaye ile 29 Temmuz'da Ümraniye, Tantavi Mahallesi'nde kuruldu. 


Anka Ağaç Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA a.Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası,  koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. b. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merpen, merpen korkuluğu, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı, alımı, satımı ithalatını ve ihracatını yapmak. Her türlü ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, alımı, satımı ithalatını ve ihracatını yapmak. d.Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. e.Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak.  Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. f.  Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. g. Mobilya sanayinin gerektirdiği yatırım tasarruf faaliyetlerinde bulunmak; ağaç metal, metal dışı element plastikten üretilen  her türlü mobilyaların, mobilya aksam ve teferruatları ile yedek parçalarının, mobilya iskeletlerinin, hazır mutfakların, dekoratif mobilyaların ve aksamlarının üretimi, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması ticareti, her türlü mobilyaların tamir bakım onarımı ve montajı; h.Mobilya yapımında kullanılan her türlü kumaşların, astarların, süngerlerin, ağaç kaplamaların, ağaç ve metal, metal dışı element, plastik aksamların, menteşelerin, çıt çıtların, kilitlerin, dekoratif çelik kapıların, dekoratif ağaç kapıların, dekoratif pencerelerin alımı ve satımı, ithal ve ihracı, her türlü mobilya ürünlerinin imalathanelerinin, fabrikaların tesislerin, show-roomların, toptan ve perakende satış yerlerinin kurulması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir alınması, devir edilmesi. 2-NALBURİYE a.  İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. b.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. c.Her türlü nalburiye işleri yapmak. 3-ORMAN ÜRÜNLERİ a.Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. b.Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı. c.Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak. d.Devlet tarafından işletilen orman müdürlüklerinin, özel orman idarelerinin açmış olduğu veya açacağı her türlü orman ürünlerinin ihalelerine katılmak. e. Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak. Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları  kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri  gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak.  4-MÜTEFERRİK HÜKÜMLER Şirket amaç ve konusu ile her türlü nakil vasıtaları ve iş makinaları alır, satar, işletir, kiralar, kiraya verir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahviller üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vs. krediler temin etmek. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak. Şirketin amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında marka, ihtira beratı, sertifika, ustalık (know-how) almak, lisans ve imtiyazları, patentleri, alameti farika, teknik yardım ve ruhsatları, yetki belgeleri ve diğer sınai mülkiyet haklarını devralmak, devretmek, iktisap etmek kullanmak, kiralamak ve kiraya vermek, kendi namına tescil ettirmek


Anka Ağaç Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres. Ümraniye, Tantavi Mahallesi, Estergon Caddesi, No:24 F-263