Ankara Angora Evleri'nde 29.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Ankara Angora Evleri'nde 29.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumu mahallesinde yer alan Angora Evleri'ndeki villa 29 milyon 883 bin 700 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumu mahallesinde yer alan Angora Evleri'ndeki villa 29 milyon 883 bin 700 TL bedelle icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan villa için ilk ihale tarihi 16 Ocak 2018 olarak belirlendi. 

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  Ankara  ili, Çankaya ilçesi, Lodumu (ME) Mahallesinde kain, 28455 ada, 2 parselinde kayıtlı, 27.167,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. .Arsa, Angora Evleri olarak bilinen prestijli site içerisinde yer almaktadır. Arsanın bulunduğu alana kontrollü güvenlikli kapıdan geçilmektedir. Arsa, Rüyalar Caddesi ile Buluşmalar Caddesi arasında yer almaktadır. Arsa etrafında tamamen yapılaşma mevcuttur. Arsa etrafında lüks katlı konutlar ve villa tarzı olduğu yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın topoğrafik yapısı düz olup, her türlü yapılaşmaya uygundur. Arsa üzerinde muhtelif çam ağaçları mevcuttur. Arsa boş olup, bir köşesinde eski yönetim binası sökümüne ait temel ve kot altı tek katlı baraka bulunmaktadır. Bölgede ve yakın çevresinde elektrik su, yol, kanalizasyon gibi her türlü altyapı yatırımları ile otobüs gibi kamu hizmetleri bulunmaktadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır)

 

Kıymeti : 29.883.700,00 TL
1. Satış Günü : 16/01/2018günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 13/02/2018günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/8073 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/11/2017