Çukurova Balkon

Ankara Çankaya'da 3 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Ankara Çankaya'da 3 milyon TL'ye icradan satılık bina! Ankara Çankaya'da 3 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Ankara 15. İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan betonarme kargir bina satışa çıktı. Binanın satış bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi. İhalesi 21 Nisan günü 11:30 ile 11:35 saatleri arasında gerçekleşecek.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:  Ankara  İl, Çankaya İlçe, 28055 Ada No, 3, Parsel No, MÜH YE Mahalle/Mevkii, İlkbahar malı. 606. Sok. No:22'de bulunan taşınmaz; Bodrum Kat+Zemin Kat+1 Normal Kat ve Çatı arası kattan oluşan betonarme kargir bina olup, bahçe içerisindedir. Villanın cepheleri sıva üzeri serpme su bazlı boyalı ve ahşap süslemeli olup, çatışı ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Bina giriş kapısı masif vitriflyeli ahşap doğramalı, ısınma doğalgaz kombi ile yapılmaktadır. Taşınmaz toplam 2 antre, 2 hol, 3 oda, 5 salon, mutfak, 2 banyo, soyunma odası, 3 wc ve 2 depodan müteşekkildir. Bodrum kat: Bu kata giriş katından mermer merpen ile inilmekte, salon, açık mutfak, oda ve 2 wc mevcut, Giriş(zemin) Kat: Antre ve 2 salon mevcut olup, salon ahşap süslemeli ve ahşap kartonpiyerlidir. Birinci (1) Kat: Bu kata ahşap merpen ile çıkılmaktadır. Hol, 2 oda, salon, banyo soyunma odası ve wc mevcuttur. Salon ve odanın tavan ahşap süslemeli ve ahşap kartonpiyerli, tüm hacimleri masif ahşap oymalı dolapları mevcuttur. Çatı Arası Kat: Bu kata 1. Kattan dolap kapısı açılımlı kapıdan ahşap merpen ile çıkılmaktadır. Salon, 2 depo ve banyo mevcuttur, iç kapılar ahşap oymalı dekoratif masif ahşap, pencereler masif ahşap ve ısıcamlıdır. Meskenin toplam kullanım alanı brüt 491 m2'dir.
Adresi  : Mühye Köyü, İlkbahar Mah. 606. Sok. No:22 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 426 m2

Arsa Payı  : -

İmar Durumu ' : Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında uygulama imar ve ayrık nizam 2 katlı alanda kaldığı bildirilmiştir. 

Kıymeti :3.000.000,00 TL

KDV Oranı :%18 

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.

1. Satış Günü : 21/04/2016 günü 11:30- 11:35 arası

2. Satış Günü : 26/05/2016 günü 11:30- 11:35 arası

Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu-MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale"olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınnamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/24321 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2016