Çukurova Balkon

Ankara Kazan'da 4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Kazan'da 4 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Ankara Kazan'da 4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Kazan İlçesi'nde yer alan 10.139,00 metrekare yüzölçümlü arsa 4 milyon TL bedelle 1 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasında ihale ediliyor.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İhale İlanı:

Özellikleri :  Ankara  İl, Kazan İlçe, 3472 Ada No, 1 Parsel No, SARAY Mahallesi, Ankara - kazan İstanbul gidiş karayolunun batısında kalmaktadır. Saray ışıklı kavşağın Batıya doğru Sarayköy Keresteciler san sitesine giden Adnan Menderes Bulvarına cepheli olan taşınmaz, Saray mahallesindeki ana yoldaki ışıklı kavşağa yaklaşık 300m mesafededir,arsanın kuzeyindeki parselde N-T Grup Transmikser imalathane binası bulunmaktadır, Yamuk konumlu sayılabilecek arsanın üzerinde yapı yotur.Parselin doğusunda Adnan Menderes Bulvarı olup Parselin Batı ve kuzeyindeki imar yolları açık değildir,ayrıca parselin siyah kotları(Tabi zemin) dikkate alındığında parselde bir tesfiye kazısının da yapıldığı anlaşılmaktadır.


Kıymeti : 4.055.600,00 TL

1. Satış Günü : 01/09/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 26/09/2016 günü 10:30 - 10:35 arası


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/968 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2016